Gyminstruktör krossade mina glasögon - kan jag få ersättning?

Fråga gäller ansvar för sakskada (mina glasögon) som inhyrd personal (yogainstruktör) vållat på ett gym.

Jag la mina glasögon tillsammans med mobil och övriga värdeföremål invid vägg vid min yogamatta som kotymen är där (alla gör), då gymet vad vet saknar värdeskåp (skåp i omklädningsrum kan inte betecknas som särskilt säkra då ju hänglås lätta klippa upp).

Yogainstruktören klev över min matta i slutet under vila, råkade sparka till mina saker och trampa på glasögonen. Det var förstås en olyckshändelse, men i mina ögon var det ganska vårdslöst av henne & definitivt hennes fel mer än mitt.

Jag förväntade mig att få i alla fall någon ersättning av gymet i första hand, i andra hand instruktören. Gymet sa att det var mellan mig och instruktören. Instruktören erbjöd sig först betala men sen skrev att var och en ansvarig för det tar med sig in i gymet, därav har varken hon eller gymet nån försäkring.

Jag har inte förväntat mig eller begärt full ersättning för nya glasögon, men tycker rimligt de betalar en del. (Glasögonen hade några år på nacken men inte använt så mycket och var fullt funktionella, ej repiga etc. Nypris ca 7000 sek motsvarande. Jag betalade när köpte ca 5000 sek.)

Vad är juridiskt rimligt?

Praxis?

Vad kan jag hänvisa till månne?

Lawline svarar

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån hur du framställt din fråga framstår det som du försöker klura ut om du med stöd av skadeståndslagen har rätt till ersättning från antingen gymmet eller instruktören med anledning av dina krossade glasögon. Dessvärre är det inte skadeståndslagen som i första hand reglerar din rätt till ersättning utan det avtal du ingick med gymmet när du valde att delta i passet. Gymmet har säkerligen upprättat en lista med allmänna träningsvillkor. Även om du inte fick denna lista direkt i handen när du bokade passet är villkoren bindande för dig om du lätt hade kunnat tillägna dig dem genom en kik på gymmets hemsida eller liknande. Det är vanligt att företag friskriver sig från ansvar för skada av värdesaker. Detta har säkerligen att göra med att gymmet inte har någon försäkring som täcker de fall att deras gäster får sina personliga tillhörigheter förstörda på gymmet. Få försäkringsbolag lär erbjuda sina kunder så omfattande ansvarsförsäkringar. Om sådana försäkringar erbjuds är antagligen premien så hög att det inte är lönsamt för gymmet att teckna ett sådant avtal eftersom en hög premie också skulle medföra högre gymkostnader för kunderna.

Som konsument är du dock skyddad från alltför omfattande ansvarsfriskrivningar. Som jag redan angett är det dock vanligt förekommande att företag helt friskriver sig från ansvar för skada på kundernas värdesaker. Med stöd av 36 § avtalslagen hade det avtalsvillkoret annars kunnat bortses från eller getts en mildare bedömning. Med beaktande av att friskrivningen är en vanlig sådan inom gymbranschen och med hänsyn till att gymmet haft begränsade möjligheter att försäkra sig samt att du enkelt kan teckna en egen försäkring som täcker förlusten av dina glasögon, är det säkert så att gymmet enligt era avtalsvillkor inte är skyldiga att ersätta dig.

När gymmet gav dig informationen om att det är en "sak mellan [dig] och instruktören" undrar jag om de inte gjorde en felbedömning. Inom avtalsrätten finns en princip som säger att kontraktsparten (i ditt fall gymmet) även bär ansvaret för den skada som en kontraktsmedhjälpare (instruktören) orsakar. Även om instruktören inte är arbetstagare utan uppdragstagare kan omständigheterna kring hur denne utför uppdraget vara så att gymmet ändå bär ansvaret. Jag skulle inte bedöma att det finns stöd för att på utomkontraktuell grund kräva instruktören på ersättning eftersom instruktören borde ses som en kontraktsmedhjälpare. Det ska för dig inte spela någon roll om en arbetstagare hos gymmet håller i passet eller om en instruktör gör det – gymmet ansvarar ändå men med de begränsningar som följer av ert avtal.

Skulle det – mot förmodan – på en utomkontraktuell grund gå att kräva instruktören på ersättning krävs att instruktören varit vårdslös d.v.s. man ska inte behöva betala för att man haft otur. Jag tycker situationen du nämner snarast är att beskriva som en olyckshändelse och i sådana fall har du inte rätt till ersättning för ett par likvärdiga glasögon (jämför 2 kap. 1 § och 5 kap. 7 § 1 punkten skadeståndslagen).

Tips! kolla vad som står i din hemförsäkring, om du har någon drulle/allriskförsäkring som täcker skadan, eller om du eventuellt tecknade någon kompletterande försäkring vid köpet av dina glasögon?

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vega SchortzRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av avtalsbrott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000