Gruppledaren på mitt jobb talar illa om mig med andra anställda. Har han begått något brott, och vad kan jag göra?

FRÅGA
Min gruppledare är satt som gruppledare för att han är gammal vän till chefen. Nu har jag vid flertal tillfällen hört att han pratar om mig med andra. Bland annat hade han hälsat på en f.d kollega och i tjänst sagt att han tycker att jag är konstig, berättat privata delar ur mitt privatliv och sagt att jag är väldigt frånvarande. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom om din gruppledare kan ha begått något brott, samt om detta kan vara ett arbetsmilljöproblem. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Kan din gruppledare ha begått något brott?

Förtal

Det brott som ligger närmast till hands är förtal. Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap 1 § 1 st (här). Förtal innebär att man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning. För att det ska vara förtal ska uppgiften nått minst en utomstående. Om man säger något kränkande direkt till den utsatte är det inte förtal, utan kan istället vara brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Vid bedömningen av om en uppgift/ett påstående är tillräckligt allvarligt för att räknas som förtal utgår man från offrets perspektiv. Man utgår från vad som anses kränkande utifrån offrets perspektiv. T.ex. vad offrets umgängeskrets anser vara klandervärt beteende spelar in. Det kan vara förtal även om uppgiften är sann, så huruvida något är sant har inte någon avgörande betydelse.

Om man har lämnat en uppgift som skulle kunna utgöra förtal ska man inte dömas till ansvar om man hade skälig grund för sin uppfattning eller om man var skyldig att uttala sig (t.ex. i kontakt med myndigheter eller vid en rättegång), se Brottsbalk 5 kap 1 § 2 st (här).

I ditt fall har din gruppledare pratat om dig med flera andra på arbetet, så kriteriet att det ska ha nått minst en utomstående är uppfyllt. Frågan är dock om det gruppledaren har sagt är tillräckligt allvarligt för att det ska räknas som förtal i lagens mening. Att påstå att någon är "konstig" eller "frånvarande" är inte särskilt trevligt, men frågan är om det är tillräckligt grovt för att vara förtal. Du nämner även att gruppledaren har berättat för andra om ditt privatliv, men det framgår inte riktigt vad han har berättat. Om gruppledaren exempelvis har berättat för andra om ditt sexliv eller påstått att du missbrukar skulle det sannolikt vara förtal.

Olaga integritetsintrång

Möjligen kan brottet olaga integritetsintrång vara aktuellt. Olaga integritetsintrång regleras i Brottsbalken 4 kap 6 c § 1 st (här). Du skriver att gruppledaren har berättat privata delar ur ditt privatliv, men inte gått in på mer konkret vad han har berättat. Om man sprider en bild på, eller annan uppgift om någons sexualliv är det olaga integritetsintrång, se Brottsbalken 4 kap 6 c § 1 st p. 1 (här). Det är även olaga integritetsintrång om man sprider uppgift om någons hälsotillstånd, exempelvis uppgifter om att någon lider av en sjukdom, om någons medicinering eller att någon har genomgått en abort eller gjort en könskorrigering. Detta framgår av Brottsbalken 4 kap 6 c § 1st p. 2 (här). Om något av detta är aktuellt har gruppledaren sannolikt begått olaga integritetsintrång.

Kan detta vara ett arbetsmiljöproblem?

I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § 1 st (här). Hot och våld, eller risk för hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Även mobbning och annan kränkande behandling på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem.

Om, som i ditt fall, en gruppledare talar illa om vissa anställda under arbetstid med andra anställda skulle jag påstå att det kan utgöra ett arbetsmiljöproblem.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 3 kap 1 a § (här). Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, se Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § (här).

Om det förekommer mobbning eller kränkande behandling på en arbetsplats är arbetsgivaren skyldig att agera.

På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas ett skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § 1 st (här).

Vad du kan göra nu

Eftersom jag inte vet mer exakt vad gruppledaren har påstått om ditt privatliv är det svårt att ge ett säkert svar på om han har gjort sig skyldig till förtal alternativt olaga integritetsintrång. Därför rekommenderar jag att du kontaktar polisen för vidare rådgivning angående frågan om gruppledaren har begått något brott. Med tanke på att detta har pågått på arbetsplatsen rekommenderar jag att du även pratar med någon på din arbetsplats. Om det finns ett skyddsombud kan du tala med denne. Du kan även prata med någon högre chef om det finns en sådan (jag misstänker att du inte vill prata med chefen som är kompis med gruppledaren). Om du är medlem i facket rekommenderar jag starkt att du kontaktar facket. Om du har fler frågor kan du även ringa Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (995)
2020-08-03 Utgör en polisanmälan och spridning av osanna uppgifter om en person till tredje part ett förtalsbrott?
2020-07-31 Klassas det som förtal att anmäla en kommunanställd?
2020-07-31 Lagligt att anklaga nån för att vara tjuv?
2020-07-30 Kan ett Facebookinlägg utgöra grund för förtal?

Alla besvarade frågor (82601)