Grupp på facebook som lägger pengar i en gemensam pott ur vilken lån kan beviljas. Lagligt?

2019-03-26 i Övrigt
FRÅGA
Hej.Det finns en grupp på Facebook där medlemmarna ombeds att swisha pengar till en "buffert" som sedan ska kunna lånas ut till medlemmar som behöver det. Är det lagligt att göra så? Kan admin i gruppen verkligen bedriva låneverksamhet så här? Mvh Amy
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Utan att ha tillgång till mer specifika omständigheter kan jag inte ge några konkreta besked vad gäller just det här fallet. Vad jag däremot kan göra är att redogöra lite kort för vilka regelverk som eventuellt skulle kunna vara aktuella.

Tillståndskrav för konsumentkrediter och finansieringsrörelse

Enligt lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter krävs det tillstånd från Finansinspektionen för att bedriva yrkesmässig verksamhet som innefattar lämnande av konsumentkrediter, exempelvis bland annat penninglån. Lagen tillkom år 2013 främst för att kunna kontrollera företag som sysslade med så kallade SMS-lån. Huruvida någon kan sägas bedriva yrkesmässigt lämnande av konsumentkrediter får sägas vara beroende av i vilken omfattning det sker och till vilka man vänder sig.

Om man bedriver så kallad finansieringsrörelse krävs även där tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse. Har man sådant tillstånd behövs då ej heller något tillstånd för att bedriva verksamhet med konsumentkrediter. En finansieringsrörelse består av emottagande av återbetalningspliktiga medel från allmänheten i syfte att ge olika typer av krediter och dylikt. Huruvida allmänheten har rätt att få tillbaka de pengar de skjutit in är alltså avgörande här. Gränsen för när man riktar sig till för få personer för att det ska anses att man tar emot medel från allmänheten är vid ca 1000 personer.

Det kan vara ett bolag

De två lagarna ovan tar sikte på den som kan sägas att ha som affärsidé bestående i att lämna lån och dylikt. Om däremot en begränsad krets personer skjuter till pengar till en gemensam sak i syfte att uppnå ett visst mål är det inte troligt att det räcker upp till den omfattning som krävs för att det ska krävas tillstånd. Ett sådant förfarande kan dock sägas uppfylla kriterierna för ett enkelt bolag. Innebörden av detta är bland annat att alla inblandade är skyldiga att dela resultatet av verksamheten lika och att den som förvaltar de gemensamma pengarna har en skyldighet att använda dessa till det tilltänkta syftet.

Sammanfattningsvis kan man inte bedriva låneverksamhet utan att ha tillstånd från Finansinspektionen, men detta gäller först när verksamheten har kommit upp i en viss omfattning. Innan dess kommer just den här typen av sammanslagning av pengar att omfattas av reglerna för enkla bolag. Det kan tilläggas att den person som förvaltar bufferten givetvis inte får lova att använda pengarna för något annat än just lån till personer i den inblandade kretsen. Skulle pengarna användas för annat kan detta vara brottsligt.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97307)