Grund för avskedande samt bestridande av avskedande

FRÅGA
Jag har blivit varslad om avsked till följd av att jag ska ha sålt försäkringar till kunder utan deras samtycke. Min inställning är att jag inte har gjort detta. Har varit arbetsbefriad i tre månader medans en internutredning pågått. Har de rätt att avskeda mig? De har pratat med kunderna som säger att dem inte kan minnas att de har tecknat försäkringarna. I liknande fall tidigare så har de anställda bara fått en skriftlig varning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor om uppsägning och avskedande. Av 18 § LAS följer att avskedande (endast) får ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. I förarbetena (prop. 1973:129 s. 149 f och SOU 1973:7 s. 184) framgår att detta avgränsas till flagranta fall då det är fråga om avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden som "inte ska behöva tålas i något kontraktsförhållande". Exempel på detta kan vara illojal konkurrens, avslöjande av yrkeshemligheter för att skada arbetsgivaren, stöld, misshandel och förskingring.

Om det du beskyllts för kan anses tillräckligt för avskedande med ledning av detta är mycket svårt att säga säkert. Möjligen bedömer jag det som att det lutar mer åt att det skulle anses tillräckligt för avskedande än att det inte skulle det eftersom uppsåtlig brottslighet i allmänhet utgör grund för avsked, men som sagt kan jag inte alls garantera det. För övrigt kan jag inte heller utifrån det underlag jag nu har säga om det du beskyllts för alls kan anses brottsligt.

Om vi antar att det du beskyllts för skulle anses tillräckligt för avskedande av din arbetsgivare kan du bestrida detta. Du kan få ditt avskedande prövat i domstol för att få det slutligt avgjort. 35 § LAS reglerar vissa frågor om din anställning med anledning av domstolsprövningen. Är du fackligt ansluten rekommenderar jag att du diskuterar frågan med din fackliga kontaktperson.

Det kan även vara värt att nämna att du enligt 21 § LAS har rätt till lön och andra förmåner under tiden du varit permitterad, alltså för tre månader. Har du inte fått detta bör du begära det av din arbetsgivare.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1852)
2021-09-22 Uppsägningstid för arbetstagare med lönebidrag
2021-09-22 Kan min arbetsgivare avsluta min provanställning då vi kommit överens om föräldraledighet?
2021-09-20 Felaktig uppsägning av behovsanställning?
2021-09-11 Uppsägning av anställningsavtal innan arbetsstart.

Alla besvarade frågor (95781)