Grovt vapen brott hur långtid måste man vänta innan denna preskriperas.

2019-04-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Grovt vapen brott hur långtid måste man vänta innan denna preskriperas.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att ett brott preskriberas innebär att personen som begått det inte längre kan dömas till någon påföljd för brottet. Hur lång tid det måste gå innan ett brott är preskriberat beror på vilket det svåraste straffet för brottet är (Brottsbalken 35 kap. 1 §).

För grovt vapenbrott är det svåraste straffet fängelse i fem år (Vapenlagen 9 kap. 1 a §). Preskriptionstiden är därför tio år (Brottsbalken 35 kap. 1 §). Grovt vapenbrott preskriberas alltså om personen som begick det inte häktats eller delgivits åtal inom tio år från tidpunkten för brottet.

Svar: Grovt vapenbrott preskriberas efter 10 år.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänliga hälsningar

Tova Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2167)
2019-07-17 Hur hamnar man i misstankeregistret?
2019-07-15 Har man rätt att begära ut sitt belastningsregister?
2019-07-12 Kan jag dömas för (grovt) bokföringsbrott om jag av okunnighet bokfört bristfälligt?
2019-07-07 Går det att gallra uppgifter ur belastningsregistret i förtid?

Alla besvarade frågor (71210)