Grovt rattfylleri - straff och återkallelse av körkort

2020-06-05 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag blev stoppad av polisen då jag körde rattfull. Jag blåste 0,68. Det blev även blodprov, men har dock inte fått reda på provsvaret.Körkortet blev indraget. Saken är att jag har väldigt dåligt minne från händelsen, jag kommer knappt ihåg något. Nu är jag kallad till polisförhör och jag undrar vad som händer härnäst. Vad kan straffet bli? Kan jag överklaga det indragna körkortet? Jag har ingen inkomst för närvarande och jag undrar hur det blir med böter då?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline. Det är omöjligt att förutspå exakt vad som kommer hända härnäst men jag kommer svara så gott jag kan på dina frågor.

1. Straffet

Rattfylleri är ett brott som regleras i Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). Eftersom du har kört en bil, som enligt lagen är ett motordrivet fordon, med över 0.10 mg alkoholkoncentration i utandningsluften har du gjort dig skyldig till rattfylleri (TBL 4§ 1st).

Eftersom du blåste mer än 0.5 är det troligt att brottet kommer ses som grovt. För grovt rattfylleri kan du få fängelse i upp till 2 år (oftast ges dock inte maxstraff ut). Böter finns inte på straffskalan vilket innebär att du nästan garanterat kommer få fängelse om du döms för grovt rattfylleri (TBL 4a§ 1st 1p). Det kan det bli fråga om annan påföljd än fängelse endast om det föreligger väldigt specifika skäl, t.ex. om du riskerar att förlora jobbet (se brottsbalken 29:5 7p). Att undantag görs är dock ovanligt.

1.2 Böter

Som sagt lär böter inte komma i fråga. Skulle dock blodprovet av någon anledning visa ett helt annat resultat än blåstestet utesluter jag inte att brottet kommer inte längre kommer ses som grovt. Räkna dock inte med detta.

Böter ges ofta enligt åklagarens rättspm 2012:7 även om detta inte är något som domstolen måste följa. Med tanke på hur hög koncentration du hade i utandningsluften kommer förmodligen endast det högsta bötesbeloppet komma ifråga. Detta är 150 dagsböter.

Hur mycket en dagsböter är bestäms utifrån vad som är skäligt med hänsyn till din inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och dina ekonomiska förhållanden i övrigt (brottsbalken 25:2 2st). Att du inte har en inkomst just nu kommer alltså beaktas.

En dagsböter kan vara allt mellan 50 och 1000 kr vilket innebär att det minsta bötesbeloppet kan bli 7500 och det absolut högsta 150 000. Det absolut högsta kommer inte komma ifråga om inte du har en enorm förmögenhet.

Det går tyvärr inte att spekulera i hur mycket du skulle kunna få betala eftersom detta baseras på väldigt många faktorer.

2. Kort om förhöret

När du kommer till förhöret har polisen/åklagaren en skyldighet att säga till om och isåfall för vad du är skäligen misstänkt (RB 23:18 1st). Du kommer alltså få reda på om de misstänker dig för grovt rattfylleri eller vanligt rattfylleri.

Jag kan även nämna att om de inte anhåller eller häktar dig så har de som utgångspunkt inte rätt att hålla kvar dig längre än 6 timmar. De kan hålla kvar dig ytterligare sex timmar men det kräver att det är av "synnerlig vikt" vilket är ett högt ställt krav som kräver att särskilda omständigheter föreligger (RB 23:9 1st). Förmodligen kommer det inte bli relevant i ditt fall eftersom det t.ex. tar sikte på att polisen behöver hindra dig från att vidta en åtgärd som försvårar utredningen av brottet.

3. Körkortet

Jag tolkar det som att ditt körkort "återkallats" som det heter i 5 kap. Körkortslag (1998:488).

Återkallelse av körkort kan utgöra ett straff för ett brott. Då ska dock beslutet att återkalla körkortet grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse (Körkortslag 5:1 2st). Ingen av dessa verkar ha skett i ditt fall.

Det finns dock en möjlighet att återkalla körkortet innan t.ex. en dom, då i avvaktan på en sådan. Detta är ifall det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas (Körkortslag 5:5). Med tanke på att du blåste 0.68 är detta förmodligen uppfyllt.

Det är transportstyrelsen som beslutar om återkallelse av körkort (Körkortslag 7:2 7p). Transportstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet och därmed är Förvaltningslagen (FL) tillämplig (FL 1§ 1st).

Eftersom beslutet påverkar din situation och definitivt har gått dig emot har du rätt att överklaga det (FL 41-42§§). Vill du överklaga ska du göra det skriftligen, du ska formulera överklagandet som om du skrev till förvaltningsrätten (en domstol) men du ska lämna in överklagandet till transportstyrelsen (FL 43§ 1st). Detta måste du göra inom tre veckor från det att du fick reda på beslutet om återkallelse (FL 44§).

Enligt förvaltningsprocesslagen (FPL) ska ditt överklagande ska innehålla följande:

1. Ditt personnummer,

2. postadress och adress till arbetsplats,

3. telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen samt mobiltelefonnummer,

4. E-postadress.

Du ska även skriva hur du vill att beslutet ska ändras (ett s.k. yrkande), samt varför det borde ändras. Eventuella bevis bör också inkluderas (FPL 3-4§).

4. Avslutande ord

För att sammanfatta så verkar det som om du kommer åtalas för grovt rattfylleri. Det är mycket ovanligt att böter ges som straff utan det är snarare fängelse som är relevant. Du kan överklaga återkallelsen av körkortet men jag är osäker på om detta kommer nå framgång.

Jag hoppas detta har gjort juridiken lite klarare för dig men förstår om det skapat nya frågor eller om jag inte lyckats förstå alla detaljer rätt. Du är självklart välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline!

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1094)
2021-03-04 Vad är straffet för olovlig körning?
2021-02-28 Ogiltigförklaras teoriprov vid körkortsingripande?
2021-02-28 Kan jag bli straffad och hamna i belastningsregistret för att ha kört utan körkort?
2021-02-28 hastighetsöverträdelse under prövotid

Alla besvarade frågor (89881)