Grovt rattfylleri, påföljdspreskription

2020-07-25 i Trafikbrott
FRÅGA
En person som åkt dit för grov rattfylla i april för fem år sedan men domen och straffet kungöres i augusti för fem års sedan när blir den preskriberad ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

35:1 Brottsbalken reglerar den så kallade åtalspreskriptionen. Åtalspreskription innebär att en påföljd inte får utdömas om den misstänkte inte har häktats eller fått information om att åtal har väkts mot den misstänkte. Åtalspreskription för grovt rattfylleri är fem år.

Från din information kan det utläsas att personen redan har erhållit en dom. Detta medför att åtalspreskription inte blir aktuellt utan det blir snarare fråga om påföljdspreskription. Grovt rattfylleri kan ge högst två års fängelse. Enligt 35 kap 8 § Brottsbalken preskriberas straffet efter fem år om fängelse över ett år har utdömts. Preskriptionstiden börjar löpa från det datum som domen vann laga kraft. Laga kraft innebär att domen inte längre kan överklagas.

Utgångspunkten är att domen vinner laga kraft tre veckor efter att tingsrätten har meddelat domen. I ditt fall borde preskriptionstiden börja löpa tre veckor efter att straffet kungjordes i augusti.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?