FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott30/08/2014

Grovt rattfylleri, påföljd, överklagan

Min son 23 år vart tagen av polisen när han körde bil det framkom att han hade 0,5 i utandning vid prov. Körkortet vart indraget. Jag undrar vad är straffet? Han är aldrig dömd tidigare, han tänkte sig inte för bilen var sönder så han tänkte flytta på den. Han blir arbetslös den 1 september. Nu mår han jättedåligt, vet att han gjort fel. Hans chanser att få jobb nu är svårt. Han hade klarat C-kortet för lastbil så han skulle få jobb som chaufför. Så vad gör han?

Lawline svarar

Hej!

Du skriver att din son hade 0,5 i utandningluft, jag antar att du menar att alkoholkoncentrationen var 0,5 mg per liter i utandningsluften. Det här är att klassa som grovt rattfylleri, se 4a § 1 punkten lag om straff för vissa trafikbrott (https://lagen.nu/1951:649#P4aS1). Straffet för grovt rattfylleri är fängelse i högst 2 år.

Vad din son kommer att få för straff kan inte jag svara på, eftersom det är olika faktorer som vägs in i bedömningen. För grovt rattfylleri föreligger en presumtion för att straffet ska bli fängelse, 30 kap. 4 § brottsbalken. För att bryta presumtionen krävs särskilda skäl för att inte döma till ett fängelsestraff. Sådana skäl kan vara om din son till exempel samtycker till skyddstillsyn eller villkorlig dom med samhällstjänst och att det kan ses som lämpligt. 

Omständigheter att väga in om det kan ses som lämpligt är om nivån av alkohol i utandningsluften eller promillehalten i blodet var relativt låg eller att din sons körning har skett under sådana förhållanden att det har medfört ringa eller ingen trafikfara. Domstolen väger även in din sons enskilda förhållanden när de bestämmer påföljd. 

Det kommer alltså att ske en samlad bedömning vid bestämningen av påföljden för din son. Närmare än så kan jag inte uttala mig utan det är upp till domstol att bestämma.

Angående att körkortet blev indraget har det gjorts i enlighet med 5 kap. 1 § 1 punkten körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488#K5P3S1) där det är stadgat att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri, både normalgrad och grovt. 

Vidare ska vid ett återkallande av körkort en spärrtid bestämmas, alltså under hur lång tid körkortet ska vara återkallat, 5 kap. 6 § körkortslagen. Det stadgas att om körkortet är återkallat på grund av grovt brott i 3 § 1 punkten körkortslagen ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år. 

Beslut om körkortsåterkallelse görs av Transportstyrelsen. Din son kan överklaga beslutet till förvaltningsrätt och motivera att han behöver sitt körkort i sitt arbete, spärrtiden kan möjligtvis förkortas något om det anses motiverat. Det framgår dock att din son inte har någon anställning från och med den 1 september. 

En överklagan ska vara skriftlig och din son ska ange det beslut han överklagar, hur beslutet ska ändras och varför det ska ändras. Det krävs även en underskrift från din son. Överklagan ska ha kommit in till Transportstyrelsen senast tre veckor från att din son tog del av beslutet om återkallelse av körkortet.

Jag hoppas att svaret var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Sarah SaajakariRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Trafikbrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo