Grovt rattfylleri

2015-07-19 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej är en kille på 34 Som åkt dit för grovtratrfylleri hade 0,5 i utandningsluften i blåsmaskinen. Jag är en helt vanlig arbetande kille som bara har en fortkörning och att jag kört med en obesiktad bil vet att de är svårt att svara så här men tror ni de är fängelse jag kommer bli dömd till eller kommer jag få något annat i straffskalan enligt ert tänkande sen är de ju tingsrätten som dömer i slutänden
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Precis som du säger så är det tingsrätten som kommer att göra bedömningen, och jag vågar inte uttala mig om något konkret, men jag kan ge dig de förutsättningar som finns. Brottet grovt rattfylleri återfinns i lag om straff för vissa trafikbrott. I 4a § sägs att den som döms för grovt rattfylleri ska dömas till fängelse i högst två år. För att avgöra om brottet ska anses som grovt ska det göras en helhetsbedömning, men enligt lagen ska det särskilt beaktas om alkoholkoncentrationen uppgått till minst 0,5 mg i utandningsluften, om föraren varit avsevärt påverkad eller om framförandet har inneburit en påtaglig fara för trafiksäkerheten. I och med att det ska göras en helhetsbedömning kan det innebära att under 0,5 mg i utandningsluften ändå innebär grovt rattfylleri, och tvärtom att över 0,5 mg i utandningsluften inte anses som grovt. Ju högre trafikfaran har varit, desto strängare måste bedömningen bli. T.ex. tas det hänsyn till om fordonet har framförts inom tätt trafikerat område.

Angående val av påföljd har det i förarbeten uttalats att det efter lagändringen år 1990 har getts större utrymme för icke frihetsberövande domar, vilket har gjort att antalet villkorliga domar har ökat. En villkorlig dom ska dock tillämpas restriktivt och förenas med ett kraftigt bötesstraff. En villkorlig dom kan även utdömas med en särskild föreskrift om samhällstjänst. De principer som kommer till uttryck i BrB 30:4 är tillämpliga, och där föreskrivs att det ska fästas särskilt avseende vid omständigheter som talar för en mildare dom än fängelse. De omständigheter som särskilt ska beaktas återfinns i BrB 29:5 och BrB 30:9 2st.

Samtidigt uttalades i förarbetena att grovt rattfylleri alltid innebär en sådan fara att normalpåföljden bör vara fängelse. Som skäl för fängelse ska beaktas, förutom brottslighetens straffvärde och art, om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Den som är dömd till fängelse i högst sex månader kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll, s.k. fotboja.

I ditt fall är det svårt att säga något mer utan att veta omständigheterna runt omkring. Till att börja med ska tingsrätten avgöra om rattfyllan är att anse som grov, men i och med att utandningsluften uppgår till gränsen för grovt rattfylleri är det troligt att så bli fallet (även om jag som sagt inte kan säga helt säkert utan att ha alla omständigheterna). För grovt rattfylleri är det sagt att normalpåföljden ska vara fängelse, men det finns omständigheter som kan tala för att fängelse inte ska dömas ut. Av vad som framgår i din fråga verkar det som att du inte har begått så många brott sedan tidigare, något som talar till din fördel. Skulle det bli ett fängelsestraff under sex månader kan du dessutom ansöka om att få det verkställt genom fotboja.

Med vänliga hälsningar
Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (982)
2020-08-07 Kört mot rött, vad händer nu?
2020-08-07 Kan jag få böter istället för fängelse vid grov olovlig körning?
2020-08-06 Får man köra en kortare sträcka utan körkort?
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?

Alla besvarade frågor (82708)