Grovt förtal av politiker?

FRÅGA
Hej är det grovt förtal om någon kritiserar en politiker via sociala medier och påstår att politikern troligtvis inte talar sanning eftersom att hen förmodligen bara vill fiska väljare från ett annat parti?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet grovt förtal

Brottet grovt förtal går att hitta i 5 kap. 2 § brottsbalken. För att en person ska anses ha begått brottet grovt förtal så måste han eller hon, för det första, ha gjort sig skyldig till brottet förtal enligt 5 kap. 1 § brottsbalken. För det andra måste gärningen vara att betrakta som grov.

Enligt 5 kap. 1 § brottsbalken aktualiseras brottet förtal när en person pekar ut en annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt. Uttalandet är dock inte straffbart om det var försvarligt att göra det aktuella uttalandet samt om uppgiften som spreds var sann eller om personen som lämnade uppgiften hade god anledning att tro att uppgiften var sann.

Vid bedömningen av om brottet var grovt så ska man särskilt beakta hur stor spridning uppgiften fick samt vilken skada uppgiften var ägnad att medföra (5 kap. 2 § 2 st. brottsbalken).

Bedömningen i detta fall

När man sprider information om att en politiker ljuger så pekar man inte ut honom eller henne som brottslig eftersom det, vanligtvis, inte är olagligt att tala osanning. Det skulle möjligtvis kunna diskuteras om uttalandet pekar ut politikern som klandervärd i sitt levnadssätt. För att göra bedömningen av om uttalandet är straffbart eller inte måste det också undersökas huruvida det är försvarligt att lämna uppgifterna.

Att sprida information om en politiker är ofta att betrakta som mer försvarligt än det är att sprida information om en person som inte är politiskt aktiv då det finns ett allmänintresse i att information om folkvalda politiker uppmärksammas. Detta betyder dock inte att det är tillåtet att sprida vilken information som helst om en person, bara för att han eller hon är politiker.

Utifrån den information som lämnats är det svårt att avgöra om uttalandet utgör förtal eller inte. Det kan dock konstateras att det vanligtvis är "mer försvarligt" att lämna uppgifter om en politiker än det är att lämna uppgifter om en person som inte är politiskt aktiv. Att kritisera en politiker genom att säga att han eller hon "troligtvis ljuger" borde inte heller anses utgöra en uppgift av sådant slag som är ägnad att skapa missaktning hos andra.

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?