​Grov vårdslöshet i trafik och ej stannat på polismans tecken

2019-10-21 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej jag vet inte hur jag ska säga detta men jag körde om en bil å de visade sig vara en civil polis. Det började blinka å tuta men jag fick liksom någon panik känsla å började gasa istället å de slutade med en biljakt. Under körningen så slog det mig vad fan håller jag på med. Så körde åt sidan stannade bilen och varvade ner rutan å händerna utanför. Nu är jag misstänkte för grov vårdslöshet i trafik plus att jag ej stanna på polismans täcken. Är aldrig dömd sen tidigare helt blank. Å min prövotid går ut om ca 3 månader. Jag va ärlig under förhöret och sa att jag fick panik osv. Jag fick tillbaka mitt körkort men dom sa att de va upp till transport styrelsen å bestämma när det har blivit ett beslut osv. Jag gick med på strafföreläggande. Så vad riskerar jag ? Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag kommer nedan att dela upp din fråga i olika steg och redogöra lite kort för dem, och sedan återkomma till din fråga angående vad du riskerar.

Grov vårdslöshet i trafik

Brottet grov vårdslöshet i trafik regleras i 1 § 2 st. trafikbrottslagen (här). Förutsättningen för att någon ska kunna dömas för grov vårdslöshet i trafik är att trafikbeteendet varit grovt oaktsamt eller att gärningsmannen visat prov på uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller egendom. Fängelse kan dömas till högst 2 år. Brottet grov vårdslöshet i trafik är att anse som ett artbrott, vilket innebär att det är en presumtion för fängelse, men även andra möjligheter är möjliga. Du skriver att du inte blivit dömd för något innan detta inträffade, varav fängelse inte torde bli aktuellt. Speciellt inte med tanke på strafföreläggandet.

Om den misstänkte erkänner att han eller hon har begått brottet och det är klart vad det ska bli för straff, kan åklagaren meddela ett så kallat strafföreläggande. Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom och det antecknas i belastningsregistret. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång. Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom.

Att påminna om är även att körkortet återkallas för den som döms för grov vårdslöshet i trafik, se 5 kap. 3 § körkortslagen.

Ej stannat på polismans tecken

En trafikant är skyldig att följa en polismans anvisningar i trafiken enligt 2 kap 3 § trafikförordningen, som du hittar här. När du inte stannade på polismans tecken följde du inte denna skyldighet utan begick ett brott mot trafikförordningen. Bryter man mot bestämmelsen i 2 kap 3 § trafikförordningen, dvs stannar man inte på polismans tecken, så är påföljden penningböter, se 14 kap. 3 § 1 p. trafikförordningen.

Sammanfattningsvis, det du riskerar är att körkortet återkallas, möjligen en villkorlig dom, samt böter för att ej stannat på polismans tecken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (979)
2020-08-03 Ordningsbot från polisen för något jag inte gjort, vad ska jag göra?
2020-07-31 Olagligt att bara starta bil om man inte har körkort?
2020-07-30 Kan körkortet återkallas igen efter olovlig körning?
2020-07-30 Kan polisen omhänderta ett utländskt körkort efter rattfylleri?

Alla besvarade frågor (82574)