Grov misshandel eller inte samt rätt till skadestånd vid brott

2016-03-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej jag är en tjej på 16 år och har anmält misshandel. En man kastade ett glas på mitt ansikte och greppa tag om mig och hotade att knäcka min hand och taffsa på mig hela kvällen när jag tydligt sagt nej flera gånger. Kan jag få skadestånd och räknas det som normal misshandeln eller värre? Mannen var dessutom 27 år gammal.
SVAR

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!
Om vi börjar med glaset som kastades i ditt ansikte skulle detta kunna räknas som en grövre misshandel. De omständigheter som ska bedömas för att misshandeln ska anses värre än normalgraden är enligt lag:
om gärningen anses vara livsfarlig, om skadan som uppstått i samband med kastet vart mycket allvarlig eller om mannen anses vart särskild hänsynslös och rå (här).
Utifrån din beskrivning tror jag dock att själva kastandet av glaset kommer bedömas som en misshandel av normalgraden om inga livsfarliga eller bestående skador har uppkommit.

Det faktum att han hotat att knäcka handen på dig är också ett brott, det bör klassas som ett olaga hot, ett hot om en brottslig gärning, se här.

Även att han taffsat på dig under hela kvällen bör anses som ett brott. Det kan anses som sexuellt ofredande enligt brottsbalken om handlingen kränker din sexuella integritet. För att en handling ska anses som sexuellt ofredande gäller nämligen att någon genom sitt handlande ofredar en person på ett sätt som kränker någon annans sexuella integritet, se här.

Du kan anmäla dessa brott och åklagare kan då väcka åtal. Tillsammans med detta åtal eller separat kan en skadeståndstalan väckas mot mannen.
Åklagaren är skyldig att på din begäran föra din talan om skadestånd tillsammans med åtal om brottet eftersom dessa brott faller under allmänt åtal (brott som åklagaren väcker talan om), se här.
Du kan även enskilt väcka talan om skadestånd i en annan process.

Hoppas detta besvarade din fråga.
Med vänlig hälsning

Hanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2496)
2020-11-27 Varför har banken fryst mitt bankkonto?
2020-11-27 Preskriptionstidens start vid brott.
2020-11-25 När gallras uppgifter från belastningsregistret?
2020-11-25 ​När gallras uppgifter från belastnings​registret?

Alla besvarade frågor (86576)