Grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning

FRÅGA
Hej! Finns det något särskilt brott som aktualiseras vid skilsmässa där den ena partnern blir våldsam och galen och gör saker mot den andra som går långt över gränsen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt äktenskapsbalken 5 kap. 1 § Äktenskapsbalken så har makar rätt att begära skilsmässa om de inte vill fortsätta leva tillsammans. Skilsmässan träder då i kraft så fort tingsrätten meddelat dom. Det finns inget specifikt brott som aktualiseras vid just skilsmässa, men att agera våldsamt är brottsligt oavsett om det sker i samband med en skilsmässa eller inte. De brott som skulle kunna vara aktuella i dessa sammanhang är grov fridskränkning som innebär att en person begått upprepade straffbara kränkningar mot en närstående eller tidigare närstående person. Brottet finns reglerat i 4 kap. 4 a § brottsbalken (BrB). Om brottet begåtts av en man mot en kvinna som han varit gift eller levt tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden blir rubriceringen istället grov kvinnofridskränkning som finns reglerat i andra stycket i ovan nämnda paragraf.

För att brottet ska bli aktuellt måste personen gjort sig skyldig till något av följande brott i brottsbalken:

kap 3 brott mot liv och hälsakap 4 brott mot frihet och fridkap 6 sexualbrottkap 12 skadegörelsebrottEller ha överträtt ett kontaktförbud

Det är alltså flera typer av brott som kan aktualisera brottet grov fridskränkning om de upprepas, för att ge ett exempel kan det alltså vara misshandel eftersom det är ett brott enligt 3 kap. 5 § BrB. Brottet måste ha begåtts mot en närstående eller tidigare närstående. Gärningarna måste vara en upprepad kränkning mot den utsatta personens integritet och ska ha varit tillägnat att allvarligt skada dennes självkänsla. Om alla dessa rekvisit är uppfyllda kan alltså brottet grov fridskränkning bli aktuellt.

Relationen som gärningspersonen måste ha med målsäganden är att de ska ha varit närstående eller tidigare närstående. Det går inte att ge ett exakt svar på vad begreppet närstående inkluderar, utan en särskild bedömning måste göras av alla omständigheter i varje enskilt fall, men detta kan exempelvis vara föräldrar eller syskon.

Som svar på din fråga finns det inte något brott som aktualiserar specifikt vid skilsmässa, men grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är brott som aktualiseras vid specifikt nära relationer.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1149)
2021-04-20 Är det brottsligt att ringa någon mot dennes vilja?
2021-04-20 Har arbetsgivare rätt till att läsa patientjournaler?
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning

Alla besvarade frågor (91363)