Grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning?

FRÅGA
Hej!Min svägerska har levt med en besvärlig man i några år, och deras skilsmässa gick igenom igår. Men han fortsätter med nedvärderande saker, som att rota i smutstvätten för att kolla spår i hennes trosor ( då hon dejtar en annan) , samt i soporna efter kondomer och skickar sms till henne att han vill ta på hennes nakna kropp. Skulle hon kunna anmäla honom för ärekränkning eller dylikt?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Det finns två bestämmelser som kan vara aktuella i fallet du beskriver.

4 kap 4a § BrB reglerar brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Den som begår en brottslig gärning enligt bland annat 3, 4, 6 eller 12 kap BrB mot en närstående eller tidigare närstående person, kan, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, dömas för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Har sådana gärningar begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, kan han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Antalet gärningar måste åtminstone vara två.

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, dömas för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap 7 § BrB). Exempel på sådant som i domstolspraxis har ansetts utgöra hänsynslöst agerande är till exempel oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar och andra trakasserier. I ett fall bedömdes tio försändelser till en person under en period om tre månader som ofredande. Med störande kontakter avses kontakter såväl vid personliga sammanträffanden som på annat sätt, såsom vid elektronisk kommunikation.

Mot bakgrund av din beskrivning verkar det som att mannen ifråga genom sitt agerande kan ha gjort sig skyldig till ofredanden. Om dessa gärningar utgjort led i en upprepad kränkning av din svägerskas integritet och de dessutom varit ägnade att skada hennes självkänsla, kan han ha gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91059)