FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/07/2022

Gränspolisens rätt att kroppsvisitera

Hejsan Lawline ,mina familjevänner åkte nyligen till Danmark för att ordna deras pass hos den colombianska ambassaden (de båda är födda i Colombia). Fråga : Hunden hade enligt tullpolis markerat dem båda och en till individ, de blev kroppsvisiterade och deras väskor blev också undersökta. Därefter blir de frågade om de döljer några farliga föremål så som till exempel har ni knivar på er eller andra vapen(detta var en återkommande fråga) detta är efter en genomgående undersökning av både kropp och väskor som denna fråga uppstod . De blev ombedda att visa legitimation där båda två visade giltiga svenska id kort/ pass. Efter denna koll togs de vidare till Malmö C för ännu en visitering för att slutligen bli separerade i två olika rum ombedda att klä av sig och ytterligare en gång bli visiterade. Finns det något som understryker detta agerande?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att polisen ska få kroppsvisitera en person krävs det misstankar om att personen i fråga har begått ett brott som kan ge fängelse som påföljd (28 kap. 11 § 1 st. RB). Kroppsvisitation får dock endast ske utifrån vad som är nödvändigt av säkerhetsskäl (19 § Polislagen). I detta fall räcker det med att personerna har blivit markerade av polishunden för att det ska ses som godtagbar skäl.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Doorsa SalehyRådgivare