Gränsen mellan konstnärlig frihet och förtal

FRÅGA
Hej! Min syster har skrivit en bok om sitt liv å våra Föräldrar sen dom har tagit sitt liv så min fråga är * Får hon göra så * .. Tycker det e KRÄNKANDE mot våra Föräldrar som ej e i livet. Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

I Sverige finns i tryckfrihetsförordningen, som är en av våra fyra grundlagar, en starkt skyddad konstnärlig frihet. Enligt 1 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen har var och en rätt att uttrycka tankar, åsikter och känslor i tryckt skrift. Denna tryckfrihet innebär också en rätt för var och en att ge ut skrifter utan att myndighet eller annat allmänt organ hindrar detta i förväg, 1 kap. 1 § stycke 2 Tryckfrihetsförordningen.

Begränsning

Denna grundlagsskyddade rättighet innebär förvisso inte att man kan skriva vad som helst. Som tryckfrihetsbrott anses exempelvis förtal enligt 7 kap. 3 § stycke 1 Tryckfrihetsförordningen. För att din syster skall ha gjort sig skyldig till detta brott krävs att hon utpekat dina föräldrar som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt eller annars lämnat oriktiga uppgifter som varit ägnade att utsätta dina föräldrar för andras missaktning (5 kap. 1 § Brottsbalken). Av din fråga framgår inte exakt vad din syster har skrivit, men huvudregeln är att hon har en grundlagsskyddad konstnärlig frihet, såvida hon inte gjort sig skyldig till exempelvis förtal.

Bedömning

Mitt tips till dig är att se över boken och se om dina föräldrar antingen/eller: - Utpekats som brottsliga eller klandervärda i sitt levnadssätt eller - lämnat oriktiga uppgifter som varit ägnade att utsätta dina föräldrar för andras missaktning.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1272)
2022-01-10 Polisanmälan av brott som begåtts av någon utomlands
2022-01-04 Förtal om jag anklagas för att ha kränkt och lurat någon?
2021-12-24 förtal om otrohet
2021-12-19 Kan det utgöra förtal att varna andra om en person?

Alla besvarade frågor (98495)