Gränsen för vad som kan utgöra förtal

FRÅGA
Hej, blev intervjuad av en tidning och då var det en på tidningen som skrev en ledare om detta ämne som var kritiskt till hur jag tog ställning där hon tar med mitt citat och skriver följande "Att människor i myndighetsålder har en så nonchalant inställning till egen ansvar är förstås pinsamt" där hon refererar till mig. I den artikeln hon skriver om står också då mitt fullständiga namn och att jag då sagt detta. Finns det någon grund för att t ex stämma henne för förtal eller liknande. Tack på för hand
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Man döms inte om man var skyldig att lämna uppgiften eller om det var försvarligt, och det antingen var sant eller att man hade skälig grund för att tro det.

I det här fallet är det tveksamt om det som skrivits om dig räknas som förtal, eftersom kravet är att de ska ha lämnat en viss sorts uppgift. De har inte påstått att du begått ett brott, eller att du har ett klandervärt levnadssätt (med det menas exempelvis att påstå att någon missbrukar alkohol eller är en dålig förälder till sina barn).

Att till exempel kalla någon dum eller ful utgör inte förtal, eftersom det måste röra sig om en faktisk uppgift och mer än allmän kritik. Citatet från artikeln uppfyller enligt min uppfattning inte kravet på att vara en bestämd uppgift vars sanningshalt kan prövas.

Huvudregeln är att vi har yttrandefrihet, och förtal är en av de inskränkningar som finns i den rättigheten. När man använder sig av sin yttrandefrihet, som du gjort i intervjun, har andra rätt att kommentera det du skrivit och även vara kritiska mot det. Man har rätt att kritisera någon ganska hårt, och exempelvis skriva att deras ståndpunkt är dum, nonchalant eller pinsam. Jag förstår absolut att det inte är trevligt för dig att bli citerad på detta sätt, men det lär falla inom skribentens yttrandefrihet att kritisera din inställning i allmänna ordalag. Man kan säga att en nackdel med den långtgående yttrandefriheten vi har är att man också kan bli tvungen att acceptera viss kritik.

Som svar på din fråga är det alltså min bedömning att det inte finns någon grund för en talan om förtal i det här fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?