Gränsen för när falska påståenden blir brottsliga

FRÅGA
Fråga om kränkning/falsk tillvitelse:Jag äger ett sommarhus ihop med min syster och svåger. Samägandet är dessvärre fyllt av konflikter. 2011 anlitade vi en elektriker som utförde elrenovering. Vi syskon hade olika åsikt om eluttagens placering varför vi gjorde en kompromiss: ungefär hälften skulle placeras högt, som hon ville eftersom hon har ryggbesvär, och hälften lågt, som jag ville. Efter utfört arbete visade det sig att ett par urtag hamnat felaktigt lågt, och varför är oklart. Detta kom sedan i skymundan eftersom det blev en jobbig rättsprocess med elektrikern gällande hans debitering. Nu till saken:I juni 2017 fick jag via mejl från dem höra att jag -uppenbarligen MED UPPSÅT- förorsakat felplaceringarna. På detta reagerade jag rejält eftersom tyvärr något liknande hänt tidigare. Här följer 2 citat ur mejl från dem daterat 170607 :1: "Den kompromissen struntade du i och lät elektrikern sätta kontakterna vid golvet och inte där vi gemensamt ..." och 2: "Tom i NN:s (min systers alltså/förtydligande) rum såg du till att få kontakten vid golvet..."Båda påståendena är ytterst kränkande och därtill lögn, men det kan jag ju inte bevisa. Relevanta kommentarer i frågan från dem har ej gått att uppbringa. Jag har följande frågor: 1. Får man beskylla någon för något sådant utan att ha belägg för det man påstår? Kan det således vara straffbart?2. Kan ev. rättslig process initieras senast 190607?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår din fråga undrar du om det kan vara så att innehållet i de mejl du mottagit skulle kunna utgöra brottsliga ärekränkningar/beskyllningar.

Brottslig ärekränkning?

Brotten som innefattar ärekränkning finns stadgade i femte kapitlet i brottsbalken. Dessa inkluderar förtal och förolämpning. Att förtala någon är att utpeka denne såsom brottslig eller klandervärd eller annars sprida uppgifter om någon som kan påtagligt påverka dennes anseende negativt. Ett grundläggande krav för förtal är dock att en person har spritt uppgifter till en vidare krets människor. Ett mejl till den person som uppgifterna handlar om uppfyller inte spridningskravet och kan således oavsett innehåll inte utgöra förtal.

En brottslig förolämpning är ett riktat beskyllande, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan. Här finns inget krav på spridning. För att detta ska vara brottsligt krävs emellertid att det når upp till en viss nivå av allvar, uttryckt på så sätt att gärningen måste vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet. Det går inte att fastställa en exakt gräns för när ett uttalande är tillräckligt allvarligt för att vara brottsligt.

Huruvida din systers uttalanden till dig är brottsliga kan jag alltså inte med full säkerhet uttala mig om. Rent generellt så faller dock den här typen av konflikter mellan människor utanför det straffbara området. Brottet förolämpning tar sikte på uttalanden och beskyllningar som tveklöst faller utanför utrymmet för sedvanligt grälande.

Brottslig tillvitelse?

Brottet falsk tillvitelse stadgas i 15 kap. 7 § brottsbalken. Det innefattar att hos åklagare, polismyndighet eller annan myndighet sanningslöst tillvita någon annan en brottslig gärning eller besvärande omständighet. Det din syster påstår att du har gjort är inte brottsligt, inte heller verkar hon ha påstått detta inför åklagare, polis eller annan myndighet. Någon falsk tillvitelse har därför inte skett.

Kan rättslig process inledas?

Jag ställer mig tveksam till om de uttalanden din syster fällt kan sägas vara så grova att de utgör brottslig förolämpning, även om det givetvis inte är angenämt att bli sanningslöst beskylld för saker man ej gjort. Av det skälet tror jag ej att en rättslig process skulle tjäna särskilt mycket till.

Med vänliga hälsningar

Lukas de Bruin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (904)
2020-01-31 Kan en fråga ställd på ett allmänt forum utgöra förtal?
2020-01-30 Förtal på grund av dålig referens
2020-01-30 Kan lögner från son och hans fru utgöra förtal?
2020-01-30 Är det förtal när styvmor påstår stöld som inte ägt rum?

Alla besvarade frågor (77164)