Gränsdragning för ofredande

FRÅGA
Hej! Räknas allt som upplevs som störande eller kränkande som ofredande?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet ofredande definieras i 4 kap 7 § brottsbalken, där det framgår att "den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande".

Allt som är störande eller kränkande räknas dock inte som ofredande. Brottet avgränsas dels av sådana handlingar som faller under andra brottsrubriceringar, och även av handlingar som förvisso kan upplevas som störande men som är alltför lindriga för att räknas som brottsliga.

Exempelvis räknas störande eller kränkande närmanden av sexuell natur istället som brottet sexuellt ofredande, och kränkande beskyllningar eller nedsättande uttalanden istället som brottet förolämpning.

Typexempel på ofredande är bland annat att knuffas, slita i någons kläder, spottas, eller att störa genom upprepade trakasserier på telefon. Utanför den här typen av situationer kan man tänka sig en mängd mindre beteenden som kan uppfattas som störande, men som snarare skulle räknas som oartiga än som brottsliga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1229)
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?
2021-09-29 Olaga hot av en inneboende

Alla besvarade frågor (96470)