Gränsdragning för ofredande

Hej! Räknas allt som upplevs som störande eller kränkande som ofredande?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Brottet ofredande definieras i 4 kap 7 § brottsbalken, där det framgår att "den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande".

Allt som är störande eller kränkande räknas dock inte som ofredande. Brottet avgränsas dels av sådana handlingar som faller under andra brottsrubriceringar, och även av handlingar som förvisso kan upplevas som störande men som är alltför lindriga för att räknas som brottsliga.

Exempelvis räknas störande eller kränkande närmanden av sexuell natur istället som brottet sexuellt ofredande, och kränkande beskyllningar eller nedsättande uttalanden istället som brottet förolämpning.

Typexempel på ofredande är bland annat att knuffas, slita i någons kläder, spottas, eller att störa genom upprepade trakasserier på telefon. Utanför den här typen av situationer kan man tänka sig en mängd mindre beteenden som kan uppfattas som störande, men som snarare skulle räknas som oartiga än som brottsliga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo