Gränsdragning för förtal

FRÅGA
Hyresvärdens skriftliga svar till hyresnämnden efter min ansökan om föreläggande, "yrkande har en otrevlig ton med personliga påhopp på våra anställda"Kan detta vara förtal/ärekränkning?Om så är fallet, faller det då under allmänt åtal?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förtal regleras i Brottsbalken 5 kap § 1. Där står att den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, döms för förtal. Man döms inte om man var skyldig att lämna uppgiften eller om det var försvarligt, och det antingen var sant eller att man hade skälig grund för att tro det.

I det här fallet är det tveksamt om det som skrivits om dig räknas som förtal, eftersom kravet är att de ska ha lämnat en viss sorts uppgift. De har inte påstått att du begått ett brott, eller att du har ett klandervärt levnadssätt (med det menas exempelvis att påstå att någon missbrukar alkohol eller är en dålig förälder till sina barn, det är alltså ett högt ställt krav).

Att till exempel kalla någon otrevlig utgör inte förtal, eftersom det måste röra sig om en faktisk uppgift och mer än allmän kritik. Citatet från hyresvärden uppfyller enligt min uppfattning inte kravet på att vara en bestämd uppgift vars sanningshalt kan prövas.

Det ska även sägas att förtal är ett målsägandebrott och alltså generellt faller under enskilt åtal.

Som svar på din fråga är det alltså min bedömning att det inte finns någon grund för en talan om förtal i det här fallet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1143)
2021-02-28 Är det förtal när någon lämnar felaktiga uppgifter till min arbetsgivare?
2021-02-26 När kan man väcka åtal om man utsatts för en ärekränkning?
2021-02-25 När kan en anklagelse betraktas som förtal?
2021-02-22 Kan åklagare föra åtal om förtal?

Alla besvarade frågor (89652)