Gräns för olaga hot

Hej! Jag läste ett av era gamla svar på någon tidigare fråga om det är brottsligt att önska livet ur någon, typ som: jag hoppas du kör av vägen, jag hoppas du drunknar, hoppas din skalle krossas i tusen bitar.

Svaret frågeställaren fick var att det var brottsligt, nämligen olaga hot.

Då undrar jag varför det utgör olaga hot? Olaga hot handlar väl om att någon hotar en annan med brottslig gärning på ett sätt som orsakar rädsla hos mottagaren, men jag har svårt att se hur så är fallet här. För personen som säger något som: jag hoppas du blir misshandlad till döds menar ju INTE att det är just han som ska utföra handlingarna. Och om jag minns rätt så är det inte olaga hot om man önskar någon annan ska utföra handlingarna eller att den utpekade själv ska råka ut för en olycka som leder till döden.

Länk: https://lawline.se/answers/ofredande-eller-olaga-hot-att-onska-nagon-dod#:~:text=Att%20upprepande%20g%C3%A5nger%20trakassera%20en,brottsbalken%2C%20att%20fridskr%C3%A4nkningen%20varit%20k%C3%A4nnbar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Brottet olaga hot kräver enigt 4 kap 5 § Brottsbalken, precis som du säger, att man uttalar hot om att begå en brottslig handling för att framkalla rädsla hos en annan människa. Att göra dessa typer av uttalanden kan få det att framstå som om att man själv hotar denna person genom att uttryckligen själv framföra dessa uttryck.

Dock håller jag med dig om att det kan anses väldigt långsökt då dessa fraser "jag hoppas du drunknar" eller " jag hoppas du kör av vägen" är hotfulla eller kränkande uttalanden men precis som du säger vittnar de inte om någon brottslig handling. Kravet för att anses som olaga hot är just de att köra av vägen eller drunkna inte är brottsliga handlingar. Att därför hota med sådana uttalanden kan inte utgöra olaga hot. Därför är det mer troligt att sådana uttalanden kan falla under brottet ofredande, 4 kap 7 § Brottsbalken, om detta är återkommande uttalanden.

Jag tror att den föregående frågan besvarades som sådant att min kollega återgav rekvisiten för olaga hot samt anger att det finns en möjlighet att detta skulle utgöra olaga hot, om än att sannolikheten är ytterst liten.

Hoppas de var svar på din fråga!

Oscar RudénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo