Grannens husdelar skadade min bil i storm - rätt till skadestånd?

FRÅGA
Fick en Stormskada på mitt fordon, orsakat av husdelar, om inte ägarens försäkring eller min försäkring gäller blir han ersättningsskyldig då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Först kan vi notera dels att husägarens egendomsförsäkring aldrig kan täcka din bil och dels att även om din bilförsäkring ersätter skadorna så kan du ha intresse av att kräva husägaren på din självrisk.

Frågan rör här om husägaren kan anses skadeståndsskyldig för de skadorna som uppkommit på din bil i samband med stormen.

Ett grundläggande krav för skadeståndsskyldighet är att husägaren varit oaktsam antingen genom en handling eller, mer troligt i det här fallet, genom att inte ha vidtagit skadeförebyggande åtgärder. Det är svårt att göra någon bedömning i det här fallet då du inte angett så många omständigheter. Ett exempel som kan visa på en fastighetsägares ansvar är att studsmattor som inte surrats fast ordentligt eller monterats ned vid stormvarning, trots att det står i instruktionsboken, har ansetts ligga till grund för skadeståndsskyldighet då studsmattan flugit iväg och orsakat skador på t ex. bilar.

Om husägaren i det här fallet borde ha insett risken för att de här husdelarna kunde orsaka skador pga stormen och om husägaren hade kunnat förhindra skadan kan det vara så att denne är skadeståndsskyldig. Normalt sett kan det vara svårt att förhindra att stormen får tag på något från huset och spontant tror jag det är svårt att utkräva ansvar men om du anser att fastighetsägaren varit vårdslös kan du alltid skicka ett krav.

Om husägaren vill kan denne, när du skickat ditt krav, kontakta sitt försäkringsbolag som utreder frågan inom ramen för den så kallade Ansvarsförsäkringen. Då gör försäkringsbolaget bedömningen kring ansvaret.

Hoppas att du fått lite mer vägledning i frågan. Om du vill ha hjälp i det specifika fallet får du gärna skriva mer detaljer kring hur skadan inträffade. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Thomas Borgenfalk
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (351)
2021-05-24 Vilka kostnader kan ersättas när hund skadas?
2021-05-07 Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-30 Skadestånd för sakskada

Alla besvarade frågor (93069)