Grannens hundar rymmer ofta och orsakar olägenheter - Vad kan jag göra för att få stopp på det?

2019-11-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vi har en granne som har sin grind öppen och deras 2 hundar rymmer hela tiden och många är nära på att köra över dom hela tiden för att dom springer ut framför bilarna. Börjar bli väldigt trött på detta och har även sagt till ägarna att deras hundar rymmer och dom säger bara att dom ska stänga grinden men det händer inget. Bara dom 2 senaste inläggen i vår gemensamma Facebook grupp för byn är på ena hunden när folk hittat den.. Kan vara allt från morgonen till natten som dom rymmer.. Vad kan jag göra åt detta för att få ett stopp för det? För dom bryr ju inte sig och vet redan om att dom rymmer hela tiden.. mvh,
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utifrån den informationen du uppger i din fråga gör jag följande antaganden, som svaret nedan baseras på:

Hundarna är inte aggressiva mot andra djur och människor. Däremot finns det en stor risk att det sker en olycka eftersom hundarna springer rätt ut i trafiken. Ni som är grannar upplever det som en olägenhet att hundarna springer lösa och att vid upprepade tillfällen behöva efterlysa ägaren. Hundägaren är medveten om grannarnas inställning, men hindrar inte hundarna från att rymma. Utifrån det du beskriver verkar det finnas en stor risk för att en trafikolycka sker som kan innebära att en människa skadas, att hundarna skadas eller att det eventuellt kan orsaka andra skador på t ex. bilar.

-Du vill nu veta om det finns något du kan göra för att få stopp på detta, utöver att prata med hundägaren.

En lag som är central för att få reda på vad som gäller hundägares ansvar är lag om tillsyn över hundar och katter. Jag kommer benämna den som tillsynslagen nedan i svaret.

Hundägaren ansvarar för att hunden får den tillsyn den behöver

Den som är hundägare är skyldig att hålla uppsikt över sin hund för att förebygga att den orsakar skador eller andra avsevärda olägenheter, 1 § tillsynslagen. Det kallas för ett tillsynsansvar.

Vilka krav som kan ställas på hundägaren beror på hundens lynne och mentalitet. Den som har en aggressiv hund har därför större krav på sig för att uppfylla tillsynsansvaret. Likaså kan man säga att den som har en rymningsbenägen hund har ett ansvar att se till att så inte sker, om hunden genom detta beteende orsakar faror och olägenheter för andra.

En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar

Utifrån det du nämner i din fråga verkar det som tur är inte ha skett någon olycka. Jag vill ändå göra dig uppmärksam på den bestämmelse om skadestånd som blir aktuell när en hund orsakar en skada.

Kopplat till tillsynsskyldigheten hör att hundägaren har ett strikt skadeståndsansvar för de skador som hunden orsakar, 19 § tillsynslagen. Att ansvaret är strikt betyder att hundägaren inte behöver ha uppträtt vårdslöst i situationen när skadan skedde, vilket annars är huvudregeln vid skadeståndsansvar. Hundägaren är alltså ersättningsskyldig då hundarna på något vis orsakar en skada.

Hur kan du gå vidare?

- Länsstyrelsen har befogenhet att rikta ett föreläggande mot hundägaren, 8 § tillsynslagen. Ett sådant föreläggande måste ha som syfte att förebygga skador på människor, djur eller annan egendom. Eftersom det finns en risk för skador om en trafikolycka sker på grund av att hundarna rusar ut på en väg framför fordon, är det möjligt att ett sådant föreläggande skulle kunna innebära att hundägaren måste göra vissa åtgärder för att hindra hundarnas framfart. Det är upp till länsstyrelsen att bestämma vad som är nödvändigt att göra.

- Kommunen kan även ta emot klagomål när det gäller störningar som orsakas av djur. Efter ett sådant klagomål kan kommunen vidta åtgärder mot hundägaren. Den enhet som har hand om en sådan ansökan kan vara exempelvis en miljönämnd eller samhällsbyggnadsnämnd. Du kan kontakta din kommun för att ta reda på vilken enhet som är ansvarig, eftersom detta kan variera från kommun till kommun.

Du bör ge grannen en chans att bättra sig

Trots att ni grannar redan har påtalat problemet för grannen ett flertal gånger råder jag dig höra av dig till grannen före du kontaktar myndigheterna.

- Du bör upplysa grannen om tillsynsansvaret och att hundarnas beteende kan resultera i att människor, djur eller annan egendom skadas och att rymmandet i sig orsakar olägenheter för er grannar.

- Att ni tycker att grannen inte har rättat sig efter tidigare tillsägelser från er.

- Därefter kan du tala om att du kommer att kontakta myndigheterna, och vad det kan resultera i. Här menar jag absolut inte att du ska skrämma grannen, men att ge denne en chans att bättra sig och samtidigt belysa allvaret i situationen.

- Om grannen trots allt inte vidtar några åtgärder för att förhindra att hundarna rymmer kan du gå vidare och kontakta länsstyrelsen eller kommunen.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och kan ha nytta av informationen.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1145)
2020-08-11 Lagligt att fotografera när varor lastas på en lastbil?
2020-08-10 Folkbokföring för barn över 16 år
2020-08-10 Kan mina barnbarn byta efternamn till mitt flicknamn?
2020-08-04 Kan jag söka till grundläggande militär utbildning om jag blivit dömd för brott?

Alla besvarade frågor (82718)