Grannen har olovligen klippt ner vår häck

FRÅGA
HejVi har en granhäck som gränsar mot en jordbruksfastighet. Idag klippte de som hyr hästhagen granhäcken ca 50 meter från marken och upp till 1 meter. Vilket tyvärr kommer att döda den 30 år gamla häcken. Hur kan jag göra nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Bestämmelser om din fråga hittar vi i Jordabalken (JB) där det står om en fastighets omgivning. Möjliga brott hittar vi Brottsbalken (BrB).

Grannens rättigheter
Som jag förstår det har de som hyr delar av grannfastigheten klippt ner er granhäck i så stor omfattning att den kommer dö. En granne har i regel rätt att ta bort en gren eller rot som tränger in på hans tomt om det är så att den väcker olägenhet för honom. Det är dock viktigt att han rådgör med ägaren av föremålet för att undvika onödig skada och han ska även ha tillfälle att yttra sig, 3 kap. 2 § JB.

Möjliga brott
Vad jag förstår har inte er granne rådgjort med er innan han klippte ner häcken och därför kan detta innebära ett brott. Häcken räknas som lös egendom och då grannen klipper ner den så pass mycket att den möjligen dör framöver så kan det innebära skadegörelse eller åverkan enligt 12 kap. 1–2 §§ BrB. Åverkan är en mildare form av skadegörelse. Vilket av brotten det handlar om beror alltså på vilket värde häcken kan ha uppgått i. Gränsen mellan brotten brukar ligga på ungefär 1000 kr. Det kan även handla om egenmäktigt förfarande då grannen har tagit bort häcken, men utan syftet att behålla den, 8 kap. 8 § BrB.

Råd
Ni har, med tanke på det anförda rätt att polisanmäla er granne för hans handlande om ni vill. Dock är det viktigt att komma ihåg att en rättsprocess kan dra ut på tiden och även komplicera er relation till varandra mer än tidigare. Jag skulle därför rekommendera er att försöka komma överens med grannen om en skälig ersättning eller gottgörelse i form av att sätta dit en ny häck eller liknande för att undvika att göra situationen värre er grannar emellan.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och du är mer än välkommen att höra av dig igen!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?