Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook

Hej!

Vår granne har smygfilmat vår 17-årige son när han tvättar och byter olja på sin enduro. Hon stör sig på att han måste starta den för att få den varm för att kunna göra oljebyte. Hon har lagt upp filmen på sin Facebook sida och får det att framstå som att han gasat den för att trakassera henne. Vi har förklarat för henne vad han gör och bett henne att inte filma oss. Hon meddelar istället att hon tänker fortsätta filma och notera när var hur vi låter. Hon filmar från sitt sovrumsfönster ned på vår tomt och vårt garage. Vi ser något som är vitt och som står i fönstret, kamera? Är det tillåtet att filma oss i smyg på vår tomt?

Med vänlig hälsning, Fundersam Granne

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Gällande rätt
Huvudregeln inom svensk rätt är att det inte är olagligt att filma eller fotografera en person utan dennes tillåtelse, det finns dock ett antal undantag som tar sikte på fall då gärningspersonen kränker brottsoffrets frihet och frid (se brottsbalkens fjärde kapitel). Jag ska försöka svara på din fråga så gott jag kan utan att veta alla bakomliggande omständigheter. Vid en första anblick så tycker jag att din situation tyder på ofredande enligt brottsbalken 4 kap 7 §: den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande, döms för ofredande om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt.
För att det ska vara fråga om ett ofredande i lagens mening så kan man säga att den traditionella utgångspunkten är att brottsoffret vid tidpunkten för gärningen måste veta att han eller hon blir ofredad. Det brukar i praxis formuleras som att brottsoffret haft "kännbar frihetskränkning". Eftersom du anger att ni bett grannen att sluta filma så utgår jag ifrån att din son varit medveten om när han blivit filmad, varför regeln om ofredande borde kunna tillämpas. Därutöver krävs det att gärningspersonen haft uppsåt i förhållande till gärningsrekvisiten, att ha uppsåt innebär enkelt uttryckt att gärningspersonen handlat med "vett och vilja". Påföljden för ofredande bestäms normalt sett till dagsböter, men vid allvarliga fall kan även fängelse komma på tal och då i högst ett år.

I och med att grannen även lagt upp videoklippet på sin Facebook sida så finns det skäl som talar för att hon gjort sig skyldig till förtal. Förtal enligt brottsbalken 5 kap 1 §är en form av ärekränkning som omfattar situationer då gärningspersonen lämnar en uppgift som är ägnad att utsätta någon annan för missaktning, samt att det funnits en risk för att spridningen lett till sådan missaktning. Här måste man ta reda på vilka avsikter din granne haft när hon publicerat videoklippet på Facebook. Eftersom du säger att hon fått det att framstå som att din son gasat motorcykeln för att trakassera henne så finns skäl att tro att hon haft i avsikt att utsätta honom för missaktning. Förtal förutsätter även att uppgiften lämnas till någon utomstående och att uppgiften ska vara av nedsättande beskaffenhet, videoklippet kan antas ha lämnats till någon utomstående så fort en tredje person tagit del av den vilket borde ha skett i samband med publiceringen på Facebook.

Vad du kan göra
Till att börja med borde ni vara tydliga med att ni inte tolererar att grannen filmer er. Om hon inte slutar så är mitt råd till dig att polisanmäla händelsen om du inte redan har gjort det. När ett brott blivit polisanmält beslutar polisen eller åklagaren om de ska inleda en förundersökning, det är först när förundersökningen är klar som åklagaren fattar beslut om att väcka åtal eller inte. Det kan underlätta utredningen om ni dokumenterar när grannen filmar er son och publicerar klipp på sociala medier, det kan göras genom att till exempel anteckna tidpunkter din son blivit filmad eller ta en skärmdump och så vidare. Spara allt material som kan komma att användas som bevismaterial. Den som gör sig skyldig till förtal riskerar dagsböter.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor och jag önskar dig lycka till.

Med vänlig hälsning,

Olivia ViklundRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo