Grannen förstör växterna - vad gäller?

FRÅGA
Hej! Har en granne som skottar över sin snö över vårat staket och in på vår tomt, får hon göra detta utan vårt tillstånd?Vi har bett henne flera gånger att sluta eftersom hon förstört växter som vi har utefter staketet (tujor i detta fall).Vi vet inte vart vi ska vända oss eftersom hon inte lyssnar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svaret kommer jag redovisa för vad för brott er granne har gjort sig ansvarig till, dennes risk för skadeståndsskyldighet och vilka åtgärder ni kan vidta.

Vilka brott har er granne gjort sig skyldig till?

Inledningsvis är det brott som ligger till handa för er grannes agerande är skadegörelse (12 kap 1§ brottsbalken). Er granne har förstört era växter (er egendom) och därför även kränkt er äganderätt till dessa. Den skada som har uppstått behöver inte vara av ekonomisk värde utan bestämmelsen omfattar även egendom av affektionsvärde och estetisk värde, förutsatt att egendomen inte är alltför obetydlig. Detta brott kan leda upp till 2 års fängelse.

Om skadegörelsen är att se som lindrig har er granne gjort sig skyldig till ringa skadegörelse (12 kap 2 § brottsbalken). En lindrigare skada bedöms utifrån skadans obetydlighet. Detta brott kan leda till högst 6 månaders fängelse och lägst böter.

Kan er granne bli skadeståndsskyldighet?

Skadeståndsansvar kan komma i fråga för den skada som grannen åsamkat på växterna (2 kap 1 § skadeståndslagen). Er granne blir skadeståndsskyldig förutsatt att man kan visa att hon har vållat skadan genom vårdslöshet. Om det funnits ett effektivare sätt för grannen att skotta och hon inte gjorde detta kan det sägas att hon varit vårdslös. Innebörden av ett sådant skadeståndsansvar är att ersättning ska utgå för eventuella reparationskostnader eller värde på egendom (5 kap 7 § punkt 1 skadeståndslagen).

Vilka åtgärder ska ni vidta?

Då det verkar som att er granne inte vill sluta kan jag rekommendera att väcka skadeståndstalan genom att skicka in en stämningsansökan. För att se hur man skickar in stämningsansökan klicka här.

Jag hoppas att ni fick svar på er fråga, önskar

Moneeb Mohsen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (282)
2019-05-16 Kan en kommun bli skadeståndsskyldig för olyckor som sker på kommunal mark
2019-05-11 Ansvar för träd som blåst över på grannens tomt
2019-04-29 Ersättning för självrisk
2019-04-29 Skadestånd pga reklam vid spelpaus

Alla besvarade frågor (69302)