Granne vägrar lämna tillbaka nyckel

Hejsan.

Jag lånade ut min dörrnyckel till en granne som vattnade min blommor då jag var bortrest.

Fick aldrig tillbaks nyckeln utan bara mängd ursäkter om att den inte hittades. Tiden gick , under tiden blev jag utsatt för inbrott med nyckel. Jag kan inte bevisa att det är grannen. Polisen verkar inte bry sig men det är polisanmält. Hur ska jag göra , och räknas nyckel försvinnandet som stöld?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att din granne inte lämnar tillbaka nyckeln som du lånat ut kan inte betraktas som stöld. För att stöld ska aktualiseras krävs bland annat att din granne olovligen tagit nyckeln från dig (8 kap. 1 § brottsbalken). I detta fall har grannen fått nycken i sin besittning på ett lovligt sätt eftersom du lånat ut den. Det brott som däremot kan vara aktuellt är olovligt förfogande (10 kap. 4 § brottsbalken). Enligt bestämmelsen ska brottsobjektet (nyckeln) befinna sig i gärningsmannens besittning och omfattas av någons ägande- eller säkerhetsrätt och det uppställs inga krav på besittningens uppkomst. Gärningsmannen kan till exempel ha anförtrotts nyckeln på grund av en tjänst. Det finns alltså möjlighet att polisanmäla grannen för olovligt förfogande.

Det finns även möjlighet att ansöka om handräckning hos Kronofogden för att få tillbaka nyckeln. Bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Genom att skicka in en begäran om handräckning kan du få fastslaget att din granne är skyldig att återlämna nyckeln. En ansökan kostar 300 kr. Det finns två former av handräckning: vanlig och särskild. Vanlig handräckning kan till exempel gälla överlämnande av lös egendom. Ansökan ska göras skriftligen och i ansökan ska anges yrkande och grunden (9-10 § BfL). Personen som har din nyckel kommer då att bli tvungen att yttra sig inom två veckor (25 § BfL). Om denne bestrider inom rätt tid kan du begära att målet lämnas över till tingsrätten (33-34 § BfL). Om personen som innehar din nyckel inte bestrider inom rätt tid ska Kronofogden meddela utslag i enlighet med ansökningen (42 § BfL). Kronofogden har även möjlighet att verkställa det som står i utslaget.

Med vänlig hälsning,

Agnes LangeRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”