FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB29/06/2022

Granne fotograferar annans tomt utan tillåtelse

Hej! En granne tagit kort på min trädgård och fastighet och klagar hela tiden till kommunen om allt jag gör. Jag tycker att hen borde inte dela offentligt bilder utan samtycken. Hen skickade bilder utan samtycken till tredje part samt publicerade bilder offentligt. Problemet är att jag misstänker att hen är en stalker och tittar jämnt i trädgården då hens hus ligger högre i marken. Bilder var tagna från personens hus, alltså inte vid eller på allmän plats utomhus enligt 2:24 första stycket punkt 1 Upphovsrättslagen. Det ser ut att hen kollar hela tiden i min trädgård och tar kort jämnt, givetvis så stör mig med detta, samt det blir så att jag har ingen privat plats på egen tomt! Vart kan jag anmäla personen? Tack!

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som om du undrar över om det är olagligt att fotografera din trädgård och fastighet utan ditt samtycke. 

Det finns tre möjligheter varpå detta kan vara olagligt;

1. Hemfridsbrott

Vad som skulle tänkas kunna aktualiseras är hemfridsbrott enl. 4kap 6§ brottsbalken (BrB). Den förutsätter dock att den som fotograferade har gått in på er tomt, vilken av frågan inte verkar vara fallet. 

2. Kränkande fotografering

Det finns en bestämmelse som kallas för kränkande fotografering som innebär att det inte är tillåtet att i hemlighet ta kort på någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, enl. 4kap 6a§ BrB. Detta förbud tar exklusivt sikte på sådana utrymmen som nämns i lagtexten. Därmed kan den endast appliceras ifall din granne har fotograferat dig i någon av de ovannämnda utrymmen. Alltså kan man stå på en trottoar/i sin egna tomt och fotografera in i en trädgård utan att göra sig skyldig till något brott.

3. Ofredande

Om någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande, enl. 4kap 7§ BrB.


Det blir svårt för mig att bedöma vad som troligast vinner framgång om du skulle anmäla din granne. Mitt förslag till dig är att du vänder dig till polisen. 

Vänligen, 

Tom JendbroRådgivare