Göra avdrag i slutlönen

FRÅGA
Hej. Kan jag som arbetsgivare göra avdrag i slutlön för en anställd som har sagt upp sig utan att respektera uppsägningstiden?Tack
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer börja med att generellt redogöra om när man kan göra avdrag på lönen, för att sedan gå in på ditt fall.

Generellt om avdrag i slutlön

En grundförutsättning för att vara berättigad till lön är att arbetstagaren utför det arbete som ligger inom ramen för arbetsskyldigheten. Detta medför att arbetstagaren har rätt till sin lön fastän hen vägrar utföra sådant arbete hen inte är skyldig att utföra. Vad som är arbetstagarens arbetsskyldighet får bedömas från fall till fall. Ofta bedömer man utifrån vad som har avtalats mellan arbetstagaren och arbetsgivaren samt vad som anses vara sedvanliga arbetsuppgifter för tjänstebefattningen. Ex. har det bedömts att en byggnadsarbetare var skyldig att infinna sig för arbete på av arbetsgivaren bestämda tider och platser, för att erhålla full lön (AD 2016 nr 17).

Om arbetstagaren inte utför sitt arbete på grund av sjukdom som sätter ned arbetsförmågan och inte kan utföra annat arbete som skäligen kan krävas av arbetstagaren, har hen rätt till sin lön. Detta gäller även om arbetstagaren blir sjuk under den sista tiden av uppsägningstiden (4 § sjuklönelagen).

Vad som gäller i din situation

Jag tolkar din fråga som att en arbetstagare har "gått hem" och inte infinner sig på arbetsplatsen när hen ska göra det. Om det är ett arbete där arbetstagaren behöver vara på en specifik plats, såsom inom viss produktion, är det möjligt att göra avdrag i slutlönen. Dock är sådana här situationer känsliga. Det kan därför vara bra att kontakta fackförbundet som arbetstagaren är ansluten till, om hen är det, och förklara situationen.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.

Med vänlig hälsning

Joel Åkerlind
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1304)
2019-07-18 Uppsägning och omplaceringsskyldighet
2019-07-18 Uppsägningstid från 67 års ålder
2019-07-16 Kan en omyndig person avluta sin anställning med omedelbar verkan?
2019-07-15 Rätt till lön under uppsägningstiden

Alla besvarade frågor (71168)