Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra

Hej! Vi ska gifta oss. Vi vill att enskild egendom ska vara enskild egendom vid skilsmässa. Vi vill dock att vi ska ärva varandra om den ena avlider, förutom den arvslott som tillfaller barnen och inte går att testamentera bort. Det finns inga gemensamma barn, men det finns särkullbarn på båda sidor. Det finns ett aktiebolag där en av oss är 100% aktieägare. Vad behöver vi skriva för dokument? Både Äktenskapsförord och Testamente? Hur ska texten formuleras? Behöver det bevittnas? Vart skickas dokumenten?

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor. Svaren regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) samt ärvdabalken (ÄB). Jag ska försöka svara på varje önskan ni nämner i tur och ordning. På slutet sammanfattar jag det hela.

Enskild egendom ska vara egen

Jag är inte helt säker på hur ni menar med att "enskild egendom ska vara enskild egendom". I äktenskap gör man en juridisk skillnad mellan "enskild egendom" och "giftorättsgods". All egendom är som utgångspunkt giftorättsgods och ska ingå i en bodelning (ÄktB 10:1 j. 7:1). Det finns dock flera sätt som en egendom kan bli enskild egendom och därmed undantas från bodelningen. Något blir enskild egendom ifall man fått den genom arv, testamente eller gåva med villkoret att det ska vara enskild egendom samt ifall man i ett äktenskapsförord avtalat att det ska vara enskild egendom (ÄktB 7:2). Det är endast äktenskapsförordet som ni är i kontroll över varför jag inte diskuterar det andra djupare.

För att kontrollera vad som är enskild egendom måste ni skriva ett äktenskapsförord där ni skriver vilken egendom som ska vara enskild. Ni kan vara specifika, t.ex skriva "aktiebolaget ska utgöra enskild egendom" vilket innebär att den som äger aktierna får behålla alla och de ingår inte i bodelningen. Då får ni såklart skriva samma sak gällande all egendom som ni vill ska vara enskild. Ni kan alternativt skriva ett mer generellt stadgande, t.ex "all egendom ska vara enskild". Då blir all egendom enskild och en bodelning ska inte ens ske (ÄktB 9:1).

Man kan inte villkora äktenskapsförord vilket innebär att ni inte kan skriva att egendomen endast ska vara enskild ifall ni skiljer er men giftorättsgods ifall någon av er dör. Dock återkommer jag till detta under nästa rubrik.

Äktenskapsförordet ska vara i skrift, dateras och undertecknas av er. Det ska även registreras hos skatteverket (ÄktB 7:3).

Arvsfördelning

Ifall ni endast vill att ni ska ärva varandra samt att era särkullbarn ska få sin laglott behöver ni inte upprätta ett testamente. Detta sker nämligen automatiskt när man är gift (ÄB 3:1). Dock finns något som kallas "efterarv" som ni bör vara medvetna om ifall ni inte skriver något testamente. Efterarv innebär att särkullbarnen till den personen som dog först kommer ha rätt att få ut en viss del av arvet efter den som dör sist - eftersom den maken ärvde "före" dem. Närmare bestämt kommer de ha rätt till så stor procentuell del som arvet till den kvarlevande maken utgjorde av dennes totala förmögenhet.

För att illustrera med ett exempel: Make-1 och make-2 har 100 000 kr i tillgångar var. Make-1 dör och lämnar då efter sig 100 000 kr som ska ärvas av olika personer. 50 000 kr kommer gå till dennes barn (detta är laglotten) medan 50 000 kr går till make-2. Dessa 50 000 kr utgjör då 50 000 / (100 000 + 50 000) = 33% av make-2:s totala förmögenhet. När Make-2 dör har därmed barnen till make-1 rätt till 33% av make-2:s tillgångar. Detta gäller även om de har sjunkit/stigit i värde.

Det är vad som händer ifall ni inte skriver något testamente alls. Ett alternativ är att ni skriver var sitt testamente där ni skriver att den andre ärver allt förutom laglotten. Då kommer inget efterarv att ske när den andre maken dör utan särkullbarnen får bara sin laglott.

Formkraven för testamente är att det ska vara skriftligt, undertecknat av den som testamenterar samt bevittnat och underskrivet av två vittnen (ÄB 10:1). Vittnena bör även skriva ned datum samt uppgifter så att de kan kontaktas (ÄB 10:2). Följande personer får inte vara vittnen: testatorns make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (dvs barn/föräldrar) eller svågerlag till testatorn eller är hans eller hennes syskon eller den som är under 15. Inte heller får de de personer som står i ett sådant förhållande till någon som nämns i testamentet vara vittnen (ÄB 10:4).

Ett testamente behöver inte skickas någonstans. Det bör dock förvaras på ett säkert ställe men där man kan hitta det vid ett dödsfall, t.ex ett bankfack eller ett eget kassaskåp.

Sammanfattning

Ni bör skriva ett äktenskapsförord där ni skriver vilken egendom ni vill ska vara enskild. Detta kan vara all egendom eller specifik egendom. Äktenskapsförordet ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda, det registreras sedan hos skatteverket.

Gällande arvet så är utgångspunkten redan att ni ärver varandra förutom laglotten som tillfaller era särkullbarn. Ni kan dock skriva ett testamente ifall ni inte vill att särkullbarnen ska ha rätt till efterarv, då blir det som om barnen till den make som dör sist ärver från den som dog först - vilket det inte låter som om ni vill uppnå varför jag inte tror ni behöver ett testamente. Ifall ni skriver ett testamente ska det vara skriftligt och daterat, den som testamenterar samt två vittnen ska underteckna det. I princip ingen i era respektive familjer får vara vittnen varför jag rekommenderar att ni frågar två grannar eller vänner. Testamentet behöver inte skickas någonstans.

Jag hoppas ni fått svar på era frågor. Ni är varmt välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline,

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning