Gör sig en matbutik skyldig till brott om de tar emot pengar som härrör från brott?

Om man säljer något, antingen som privatperson eller via eget företag, där köparen betalar med olagligt anskaffade pengar (utan säljarens vetskap), gör sig säljaren skyldig till något brott? Vilka konsekvenser för säljaren kan uppkomma ifall en sådan försäljning skulle ske? Ett exempel skulle kunna var: En person med brottsligt anskaffade pengar handlar något på en matbutik. Är matbutikens försäljning brottslig? Annat exempel: Jag säljer en cykel som någon köper kontant. Dessa kontanter kommer från brottslig verksamhet, men det är inte något som jag vet om vare sig före affären eller efter. Vilka konsekvenser får jag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga så att du undrar om en butik gör sig skyldig till något brott om de tar emot pengarna som härrör från brott.


Den regel som blir aktuell att se närmare på finner vi i 9 kap. 6 § punkt 2 brottsbalken där det framgår att den som bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv gör sig skyldig till brottet häleri. I de fall det inte går att visa att gärningsmannen insett att pengarna härrörde från brott men att han/hon ändå hade skälig anledning att anta att så var fallet kan 9 kap. 7 § punkt 2 brottsbalken bli aktuell där det framgår att gärningsmannen i sådana fall kan bli dömd för häleriförseelse.


I övrigt bygger båda dessa brott på samma rekvisit. Innan vi då går in närmare på de subjektiva rekvisiten (avseende vad gärningsmannen insett m.m.) bör man först utreda om de övriga rekvisiten för brottet är uppfyllda (om rekvisiten inte är uppfyllda saknar de subjektiva rekvisiten avseende vad säljaren insett betydelse). Som framgått ovan krävs då att butiken gör en otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv. Man skulle visserligen kunnna se det som att butiken gör en vinning på det brottsliga förvärvet genom att ta emot pengar som härrör från brottet i fråga. Som framgår av lagtexten krävs det dock även att vinngen är otillbörlig. I den juridiska litteraturen har man ansett att försäljning av mat och kläder m.m. för ett normalt pris inte är att betrakta som otillbörligt och således faller utanför det straffbelagda området. Förutsatt att pengarna motsvarar ett normalt pris för varorna i matbutiken är således min slutsats att du inte gör dig skyldig till något brott och detta gäller oberoende vilka insikter du hade avseende vart pengarna kommer ifrån. 


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”