Godtrosförvärv av pantsättning av lös sak

FRÅGA
Hej! Om en person pantsätter en lös sak som denne inte äger, kan den rätta ägaren få tillbaka saken om pant banken varit i god tro?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga hittar du i lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre (GFL). Enligt dess 8 § ska lagen även tillämpas på godtrosförvärv av panträtt. Om pantbanken var i god tro angående pantsättningen så får pantbanken äganderätt till egendomen, om egendomen kommit i pantbankens besittning, 2 § 1 st. GFL. Enligt 2 § 2 st. GFL ska pantbanken anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.

Dock består den rätta ägarens äganderätt till egendomen om han/hon blivit bestulen på egendomen eller att någon tvingat sig till egendomen genom våld eller hot, 3 § GFL. Då måste den rätta ägaren kräva tillbaka egendomen inom sex månader, annars får förvärvaren äganderätt till egendomen. Detta kan göras utan att den rätta ägaren behöver betala ett lösenbelopp.

Den som förlorat egendom pga. godtrosförvärv på annat sätt än vad som står i 3 § GFL har rätt att få tillbaka egendomen genom lösen, detta måste begäras inom sex månader från det att den rätta ägaren fick reda på att förvärvaren hade förvärvat egendomen, 5 § GFL. Lösen ska motsvara ägarens kostnader för förvärv av egendomen och dess förbättring, 6 § GFL. Enligt 8 § 2 st. GFL ska i det fall någon gjort godtrosförvärv av panträtt i lösöre lösenbeloppet svara mot värdet av den fordran för vilken egendomen är pantsatt, dock högst egendomens värde i den allmänna handeln.

Sammanfattningsvis kan man säga att den rätta ägaren, mot lösen, har rätt att få tillbaka sin egendom som blivit pantsatt. Om egendomen blev stulen så har den rätta ägaren rätt att få tillbaka egendomen utan att behöva betala lösen.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?