Godtrosförvärv av hundvalp

2017-02-02 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Jag har sålt en valp med ett skrivet avtal på att betalas inte valpen ett visst datum(1 vecka framåt)så ska valpen återlämnas till mej omedelbart.Den nya "ägaren"sålde dagen efter hon hämtat den,den vidare.Inga pengar betalades till mig på angivet datum.Jag har även papperen på valpen.Vad gäller?Vems är valpen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din situation faller under lagen om godtrosförvärv av lösöre (här), som behandlar situationen när någon förvärvat lösöre från någon annan som hade egendomen i sin besittning men inte var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett (1 §).

Den personen som köpt valpen kan i detta fallet varit i god eller ond tro, d.v.s. vetat eller inte vetat att det inte varit ett korrekt utfört köp. Om personen insåg eller bort inse att säljaren i detta fall inte var den rättmätiga ägaren får inte denna person äganderätt till valpen. Om personen däremot inte insåg och inte heller hade skäl att inse att så var fallet, och dessutom har fått valpen i sin besittning, är denne numera den rättmätiga ägaren till valpen. I så fall kan du kräva tillbaka valpen av denne mot lösen inom sex månader.

Enligt 1 § 2 st samma lag skall en förvärvare ansetts varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen. I detta fall bör köparen troligtvis ha förstått att köpet inte var rättmätigt eftersom man vid hundköp vanligtvis berättar om hundens bakgrund m.m.. Det är dock en bedömningsfråga.

Om personen i detta fall inte kan antas vara i god tro har du äganderätt till valpen på grund av ditt äganderättsförbehåll. Du kan i så fall kräva tillbaka valpen genom att föra talan i domstol, vilket du kan göra här.

Lycka till!

Vänligen,

Alexandra Teorell
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?