Godtrosförvärv av containrar

Hej! Jag har blivit utsatt för bedrägeri.. Jag har nyligen köpt 2 relativt nya 20 fots sjöcontainrar via en annons på internet. Säljaren sa att hon hade kvitto på dessa containrar men vid köpet som var dagen efter jag ringde på annonsen hade hon inte hunnit plocka fram detta utan skulle maila detta till mig. Allt verkade bra. En vecka efteråt beslutade jag mig för att bara behålla en av containrarna och sälja den andra på annons på nätet. Samma dag som jag la ut annonsen ringer en säljare från ett containerföretag och säger att han har levererat två cont. till den personen som jag köpte dem av men att den fakturan ej är betald. Kvinnan jag köpte cont. av säger att hon ska betala för cont. men företaget har inte sett några pengar och vill ha tillbaka cont. från mig. Vem äger Containrarna? Jag har fortfarande inte fått se något kvitto som hon lovade att maila till mig. Efter att ha träffat säljaren på containerföretaget är det uppenbart att kvinnan har ljugit hela tiden... kvinnan vägrar nu svara i telefon och ger bara dåliga bortförklaringar då jag har varit hemma hos henne...

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är här fråga om vem som har bäst rätt till containrarna. För att du ska vara den som har bäst rätt till containrarna trots att hinder mot en överlåtelse förelegat krävs att du har gjort ett så kallat godtrosförvärv. Godtrosförvärv regleras i lagen om godtrosförvärv av lösöre och 2 § är den som är aktuell, den lagen hittar du här.

För att göra ett godtrosförvärv krävs dels att varan har traderats, alltså att säljaren avskurits rådighet från varan och att köparen fått den i sin besittning, dels också att köparen förvärvat varan i god tro. Kravet på god tro har både en subjektiv och en objektiv sida. Med det menas att du både faktiskt ska ha varit i god tro om att inget hinder för en överlåtelse föreligger samt att du inte heller borde ha förstått det. Med kravet på objektivt god tro följer en undersökningsplikt att ta reda på förhållandena som i viss mån varierar beroende på köpare, det ställs högre krav på en näringsidkare än en privatperson. Även objektet och säljaren kan påverka undersökningsplikten. Ringer varningsklockor (ex: köp av klockor av en mystisk man i en hamn på natten) och kan ägandeförhållande enkelt undersökas (såsom bilar vars ägandeförhållanden registreras i bilregistret) ökar undersökningsplikten. Av det du beskriver förefaller det klart möjligt att du har förfarit i god tro och därför har rätt till containrarna även om ett hinder mot överlåtelse förelegat.

Att ett sådant hinder förelegat är dock inte säkert. Det hinder som ligger närmast till hands är om ett återtagandeförbehåll har uppställts av företaget när det sålde containrarna till kvinnan. För att ett sådant ska vara giltigt ska det både innehålla ett förbud mot överlåtelse innan varan är betald samt en rätt att återta varan om den inte blir betald. Är inte något sådant uppställt är containrarna dina oavsett om du förfarit i god tro eller inte, då finns det ju ingenting att vara i ond tro om.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”