Godtrosförvärv av belånad bil

FRÅGA
Hej!Nu är det såhär. Jag har hamnat i ekonomiskt problem och har löneutmätning hos Kronofogden.Men nu till mitt problem. Jag har sålt min bil som jag har lån på. Men kan har svårt att betala lånet. Så det är på väg till fogden. Kan dom då utmäta min gammla bil hos den nya ägaren? Alltså åka och ta den? För honom eller utmäter dom bara saker som jag är skriven på??
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då du har ett lån på bilen utgår jag från att det är från ett kreditföretag eller dylikt. Isåfall är bilen med all säkerhet behäftad med ett återtagandeförbehåll. Kreditgivaren har då rätt att hämta tillbaka bilen från köparen, eftersom du då inte haft rätt att sälja bilen. Dock kan köparen ha en möjlighet att få behålla bilen. Avgörande blir om den personen som du sålt bilen till kan anses ha köpt denna i god tro. För att avgöra detta får Godtrosförvärvslagen tillämpas.

Om någon säljer egendom i strid mot ett ägarförbehåll kan köparen under vissa förhållanden göra ett godtrosförvärv och få äganderätt till egendomen. Lagen är dock relativt sträng. Det krävs att köparen inte ens borde ha misstänkt att säljaren saknade rätt att förfoga över egendomen. Vid bedömningen tas hänsyn till egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt (2 § godtrosförvärvslagen). Just vad gäller bilar finns flera rättsfall från Högsta domstolen som tjänar som vägledning. Generellt kan man säga att en köpare av en begagnad bil har en skyldighet att kontrollera bilregistret. Omständigheter som kan göra att ett godtrosförvärv inte är möjligt är till exempel att någon tidigare ägare är ett finansbolag eller att bilen överlåtits flera gånger under en kort tid.

Mycket talar därför för att köparen inte varit i god tro, och att kreditgivaren har rätt att återta bilen, oavsett om lånet går till kronofogden eller inte.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (391)
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?
2020-09-11 Vad innebär borgen vid ett bilköp?
2020-08-31 Kan man ärva om man har skulder och kan man ge bort arv till närstående för att undvika utmätning?
2020-08-31 Avskuren rådighet och besittningsförändring

Alla besvarade frågor (85188)