Godtagbara skäl till betalningsdröjsmål med hyran

2020-04-24 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag undrar i vilket lagrum som man kan hitta "personliga problem" kopplat till att vara sen med hyran, alltså att man kan ha personliga problem (ha varit allvarligt sjuk) som ursäkt till dröjsmål med hyresbetalningen! Tacksam för svar snarast.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enligt Jordabalken 12 kap. 42 § p. 1 är hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid, om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen

Enligt Jordabalken 12 kap 44 § st. 4 p. 2 gäller dock detta inte om hyresgästen har varit förhindrad att betala hyran inom den tid som anges ovan på grund av sjukdom eller liknande oförutsedd omständighet och hyran har betalats så snart det var möjligt, dock senast när tvisten om avhysning avgörs i första instans.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?