Godkänna preliminärt beslut om varning för hastighetsöverträdelse?

2021-03-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Vad innebär det om man EJ godkänner preliminärt beslut om varning (trafikförseelse)? Omständighet : enl godkänt ordningsföreläggande o betalda böter (85km/t på 60-väg). Man anser att det finns särskilda skäl utifrån hastighetsbegränsning o hur mycket för fort man körde. Bör man godkänna beslut om varning? Jag vill hävda att ett sådant beslut vore i hårdaste laget. Jag har innehaft körkort sedan 1988 och kört fullständigt prickfritt sedan dess. Vid detta enda tillfälle överskred jag gränsen på grund av att jag var sen till avtalat möte och har Ej gjort mig skyldig till upprepade trafikförseelser. Kan jag med denna motivering som skäl fylla i "Jag godkänner inte beslutet om varning"? Vad händer då?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Varning eller återkallelse

Ett körkortsingripande kan ske antingen genom att körkortet återkallas eller genom varning (5 kap. 1§ körkortslagen). Ett körkort ska återkallas bland annat när man gör sig skyldig till hastighetsöverträdelse (5 kap. 3§ 4p. körkortslagen). Utgångspunkten är alltså att körkort ska återkallas, och då ska det förenas med en spärrtid inom vilken man inte får köra bil. Denna spärrtid kan vara mellan en månad och tre år (5 kap. 6§ körkortslagen). Dock kan en varning utfärdas istället om det finns särskilda skäl för det och det kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9§ körkortslagen).

Transporstyrelsen gör en bedömning i varje enskilt fall, men de har en ganska schablonbaserad utgångspunkt vid just hastighetsöverträdelser när en varning ska övervägas. Vid en hastighetsöverträdelse på en 60-väg är schablonbedömningen att hastighetsöverträdelser under 24 km/h utfärdas oftast ingen varning alls, utan man får bara böter. Dock beror det på om man tidigare har gjort sig skyldig till trafikförseelser. Vid en hastighetsöverträdelse mellan 25-30 km/h är utgångspunkten att man utfärdas en varning enligt schablonbedömningen. Det är alltså inte orimligt att du fått en varning, det är utgångspunkten vid hastighetsöverträdelser om 25 km/h på en 60-väg. Om du istället tagits för 31 km/h hade du sannolikt fått körkortet återkallat med en spärrtid på runt ett par månader.

Vad innebär det att godkänna en varning?

Ett preliminärt beslut om varning innebär att Transportstyrelsen i vissa situationer försöker skynda på handläggningen när bedömningen inte är så komplicerad. Istället för att då pröva fallet fullt ut med längre handläggningstid, kan man skicka ut en preliminär bedömning om varning (7 kap. 6§ körkortslagen). Om du godkänner varningen så vinner den laga kraft, vilket innebär att det inte går att överklaga den. En varning innebär då att man får en andra chans. Men begår man fler trafikbrott under en två-årsperiod efter varningen, anses man ha förbrukat sin chans och då finns risk att körkortet återkallas den andra gången.

Om du inte godkänner det preliminära beslutet om varning, betyder det att Transportstyrelsen kommer handlägga det som vanligt, med längre handläggningstid med en mer ingående prövning. Det preliminära beslutet utfärdas när bedömningen är ganska enkel, som i hastighetsöverträdelser som främst är en schablonbedömning.

Sammanfattning

Utgångspunkten för en den hastighetsöverträdelsen som du misstänkts för, är att varning delas ut. Det är en ganska schablonmässig bedömning, men såklart görs överväganden i det enskilda fallet. Det är alltså inte orimligt att du får en varning i detta fall. Det är dock endast 1 km/h över schablongränsen för varning.

Att godkänna varningen innebär att du inte kan överklaga den. Att inte godkänna den innebär istället att Transportstyrelsen handlägger det ordinärt, med en längre handläggningstid. Jag kan tyvärr inte säga hur Transportstyrelsen resonerat eller hur de kommer resonera, men sannolikt kommer de inte göra en annan bedömning vid ett ordinärt förfarande, då bedömningen i stor utsträckning baseras på en schablon över hur snabbt man kört på vilken typ av väg.

Mitt råd är helt enkelt att godkänna varningen om du önskar att handläggningen sker snabbt. Det är sannolikt att de gör samma bedömning men att det istället drar ut på tiden, och du ligger inom den gräns för vilken varning vanligtvis utfärdas. Så länge du inte begår fler trafikföreteelser under en två-årsperiod utgör varningen ingen större påverkan. Men såklart får du själv avgöra om du vill neka beslutet och se hur det går!

Hoppas du ha fått någon vägledning i dina frågor! Om du har fler frågor är du välkommen att återkomma till oss. Har du frågor mer specifik kring ditt ärende rekommenderar jag dig att kontakta Transportstyrelsen som kan ge dig tydligare besked.

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (959)
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil
2021-09-30 Vad är straffet för grovt sjöfylleri?
2021-09-28 Vad gäller vid återkallelse av körkort på grund av sjukdom?

Alla besvarade frågor (96436)