Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

Vad händer när man inte uppgett att den avlidne har ett hyreskontrakt på en källarlokal vid en bouppteckning där det finns fler dödsbodelägare? Lokalen har stått på den avlidne föräldern men använts av ett syskon som står på elkontraktet och som betalt hyran.

Bouppteckningen är klar men inte arvsskifte

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte vet alla detaljer kommer jag svara vad som gäller i allmänhet i ett sådant här fall.

Det rör sig här om en lokal och inte en bostad.

När en hyrestagare dör övergår hyreskontraktet till dödsboet. Eftersom det är en lokal gäller den uppsägningstid som har avtalats. Dödsboet är skyldig att betala hyran fram till att hyresavtalet upphört.

Så på sätt och vis så är ju detta en skuld som dödsboet har till hyresvärden och skulder skall tas med i bouppteckningen. Den allmänna regeln då det upptäcks att dödsboet har skulder efter bouppteckningen är att det ska göras en så kallad tilläggsbouppteckning (20 kap. 10 § Ärvdabalken). Det ska göras inom en månad.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000