Glömt att ta upp ett lokalhyreskontrakt i bouppteckningen

FRÅGA
Vad händer när man inte uppgett att den avlidne har ett hyreskontrakt på en källarlokal vid en bouppteckning där det finns fler dödsbodelägare? Lokalen har stått på den avlidne föräldern men använts av ett syskon som står på elkontraktet och som betalt hyran.Bouppteckningen är klar men inte arvsskifte
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Då jag inte vet alla detaljer kommer jag svara vad som gäller i allmänhet i ett sådant här fall.

Det rör sig här om en lokal och inte en bostad.

När en hyrestagare dör övergår hyreskontraktet till dödsboet. Eftersom det är en lokal gäller den uppsägningstid som har avtalats. Dödsboet är skyldig att betala hyran fram till att hyresavtalet upphört.

Så på sätt och vis så är ju detta en skuld som dödsboet har till hyresvärden och skulder skall tas med i bouppteckningen. Den allmänna regeln då det upptäcks att dödsboet har skulder efter bouppteckningen är att det ska göras en så kallad tilläggsbouppteckning (20 kap. 10 § Ärvdabalken). Det ska göras inom en månad.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1043)
2021-02-28 Ärver make pengar på bankkonto?
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning

Alla besvarade frågor (89873)