Glömt att ställa av bilen men har inte kunnat använda den. Måste jag betala försäkringsfaktura?

Min son har fått ett krav på obetald försäkring från Trafikförsäkringsföreningen.

Jag läste hos er att man kan få fakturan återkallad om det finns särskilda skäl, i enlighet med "Trafikskadelagen 34§ 4:e stycket".

Kravet gäller från den 2018-02-21. Det särskilda skäl jag vill framhäva är att bilen blev beslagtagen av polisen den 2018-02-22, har alltså inte kunnat brukas sedan dess. Sonen missade att ställa av den i samband med beslaget.

Finns möjlighet att få denna faktura återkallad? Hur går man tillväga i så fall?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bilen måste vara försäkrad

Om man äger en bil som är registrerad i Sverige så måste man ha en trafikförsäkring för bilen vilket framgår av 2§ 1 stycket Trafikskadelagen. Försäkringen kan bara upphöra att gälla om skyldigheten att hålla bilen försäkrad av någon anledning upphört 2§ 3 stycket Trafikskadelagen. De situationer då skyldigheten att ha bilen försäkrad upphör är främst om bilen avregistreras eller om man ställer av den. En avställning av bilen kan inte gälla bakåt i tiden utan börjar gälla först när en sådan ansökan kommit in till Transportstyrelsen.

Två olika scenarion

Jag inte riktigt vet om det är så att din son haft bilen försäkrad och att det är en faktura på betalning av försäkringspremie som han fått eller om det är så att bilen varit oförsäkrad och det är en trafikförsäkringsavgift han fått faktura på. Därför blir det lite olika svar beroende på vilket scenario som stämmer för honom.

Jag tolkar ändå din fråga som att det är försäkringspremie han fått hem en faktura för (alltså det man betalar för att ha försäkringen). Eftersom han missat att ställa av bilen kan han inte slippa att betala försäkringen. Däremot kan han ställa av bilen så fort som möjligt så slipper han betala mer. 34§ Trafikskadelagen är inte tillämplig om det är försäkringspremien han fått en faktura på.

Det skulle också kunna vara så att han inte haft någon försäkring under perioden från den 21/2-2018. Om det är så så kan det vara en faktura på trafikförsäkringsavgift som din son har fått. Trafikförsäkringsföreningen har nämligen rätt att ta ut en sådan avgift om en person som varit skyldig att ha trafikförsäkring inte har haft det, detta framgår av 34§ 1 stycket Trafikskadelagen. Enligt 34§ 4 stycket Trafikskadelagen kan en domstol sätta ner avgiften så att man inte behöver betala lika mycket om det finns särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl som nämns i förarbetena till lagen kan vara att bilen förvarats på ett sådant sätt att den inte kunnat utnyttjas. Är det en trafikförsäkringsavgift som tas ut på grund av att han inte haft sin bil försäkrad så borde alltså den omständigheten att polisen beslagtagit bilen kunna göra så att domstolen sätter ner beloppet på avgiften. Då måste ni dock ta frågan till domstol vilket kan vara dyrt.

Lite olika svar beroende på vad det är han fått en faktura på. Hoppas att något av svaren kunde hjälpa er!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning