Giltigt giftermål i utlandet ska registreras hos Skatteverket

2020-06-21 i Migrationsrätt
FRÅGA
hejsan, är det obligatorisk att ta hinderprov från skatteverket att gifta i utomlands med en utländsk kvinna/man? Innan att gifta mig, jag var single och har visat upp personbevis till äktenskap registrar. Är den äktenskap giltig i sverige? Är det krav att äktenskap måste registrerat hos skatteverket för att få uppehållstillstånd för att flytta man/fru till i Sverige? Tack på förhandMvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du har gift dig utomlands med en utländsk partner och nu undrar du om ert giftermål är giltigt i Sverige, samt om ni måste registrera ert giftermål för att din partner ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige.

Ert giftermål är giltigt i Sverige om det är giltigt i det landet ni gifte er i

Den lag som är tillämplig på din situation är Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Enligt 7 § i denna lag är huvudregeln att äktenskap som ingåtts utomlands är giltigt i Sverige OM det är giltigt i det land som äktenskapet ingicks. Om ert äktenskap är giltigt i det land där ni gifte er så är det alltså giltigt även i Sverige.

Undantag

Det finns dock undantag i 8 a § i samma lag som innebär att äktenskapet under vissa förutsättningar INTE kommer att vara giltigt i Sverige. Detta gäller

1. om någon av er var under 18 år när ni gifte er utomlands

2. om det hade funnits några andra hinder mot äktenskap i Sverige vid tidpunkten för giftermålet

3. om det är sannolikt att ert äktenskap har ingåtts under tvång

4. om du och din partner inte närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående

Registrera giftermålet i Sverige

Förutsatt att ert äktenskap är giltigt i Sverige måste ni registrera äktenskapet hos Skatteverket för att det ska bli folkbokfört här. Ni behöver då visa upp vigselbeviset, antingen originalkopian eller en bestyrkt kopia.

Är registrering en förutsättning för att din partner ska få uppehållstillstånd i Sverige?

Jag kommer att utgå från att DU har uppehållstillstånd i Sverige sedan tidigare och att du vill att din partner ska flytta hit och få uppehållstillstånd också. När du ansöker om detta hos Migrationsverket så är det bra om ni har registrerat äktenskapet hos Skatteverket först, eftersom att din partner då kan få uppehållstillstånd på grunden att hen är gift med dig som redan bor i Sverige. Läs gärna mer på Migrationsverkets hemsida här.

Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en till fråga!

Mina Jenabpour
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86816)