Giltigt avtal?

2021-03-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Min flickvän har ingått i ett avtal med sitt ex, som exet skrivit själv.I avtalet står det att hon ska hjälpa till att betala av lån som har tagits under tiden dom var tillsammans.Inget av lånen står i hennes namn och han vill att hon hon betalar 3000kr i månaden, vilket enligt honom ska vara hälften av beloppet.Vad de riktiga beloppet ligger på framgår inte i texten, ej heller redovisat vilka lån som tagits eller när.Min flickvän är i dagsläget arbetslös och ansöker om försörjningsstöd hos socialen och kan inte betala till honom, men han kräver henne ändå på pengar, pengarna hon har räcker inte till hennes egna hyra som det är just nu. Han har fast jobb och kan klara sig bra på sin lön om han avstår vissa saker en tid.Är det rimligt eller är ens avtalet giltigt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din flickvän och hennes ex har ett giltigt avtal så är hon skyldig att betala enligt avtalet. Huvudregeln är att avtal ska hållas. Det kan dock vara så att avtalet inte är giltigt och då har hon ingen skyldighet att betala till sitt ex.

Ett avtal blir bindande när det föreligger ett anbud och en accept, 1§ avtalslagen (AvtL). För avtalsbundenhet förutsätts i princip att parterna slutit avtalet av fri vilja. Ett avtal kan vara både skriftligt och muntligt. I ditt fall verkar det som att det finns ett skriftligt avtal och om din flickvän har accepterat det avtalet till exempel genom att skriva på avtalet så är det bindande. Har hon däremot inte skrivit på det aktuella avtalet är det inte säkert att det föreligger ett bindande avtal.

Det går att på vissa grunder ogiltighetsförklara ett avtal om det skulle vara så att det i samband med avtalsförhandlingarna förelegat omständigheter som påverkat möjligheterna för en part att uttrycka sin vilja att binda sig. Det finns regler om detta i 3 kap. AvtL. Exempel på ogiltighetsgrunder är om någon blivit tvingad in i ett avtal, att en part vilselett motparten genom lämnande av oriktiga uppgifter eller utnyttjat någon som är i en pressad situation eller i en beroendeställning.

Det är i ditt fall svårt att svara på om avtalet är giltigt eller inte utifrån omständigheterna men du är välkommen att höra av dig igen om du undrar något.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Frisk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?