Giltighet av handskriven lapp istället för parkeringsskiva

Kontrollavgift parkering.

Min hustru parkerade utanför restaurangen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Fanns angivet att man skulle använda parkeringsskiva. Hon visste inte var man fick tag på parkeringsskiva, gick in på restaurangen och frågade hur man gjorde. Där svarade dom att lägg en lapp när du kommit. (vet att dom inte kan göras ansvariga.)

Hon lade en lapp, när hon sedan kom tillbaka efter 4 timmar hade hon fått en kontrollavgift på 400 kr.

Som parkeringsplats angavs LANTBRUKSHÖGSKOLAN ALNARP. Namnet är fel eftersom Lantbrukshögskolan, Alnarp existerade mellan 1932 - 1977, och heter därefter Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.

Kan också nämna att som starttid angavs 11:39, vilket bör vara exakt den tid hon anlände, alltså har dom stått och lurpassat.

Svaret från Q-Park anger att "Lantbrukshögskolan är vår benämning på det område som fordonet varit uppställt inom. Därmed är gata/plats korrekt angivet".

Enligt Akademiska Hus är det helt irrelevant om Alnarp kallas högskola eller universitet!!!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att din hustru i övrigt följde de parkeringsanvisningar som gällde vid platsen, förutom att hon istället angav tiden på en lapp istället för med en parkeringsskiva. Det var alltså användandet av lappen som resulterade i parkeringsboten.

I enlighet med 3 kap. 49 a § andra stycket tredje punkten trafikförordningen kan en parkeringsskiva eller motsvarande användas för att ange tiden för ankomst. Enligt samma bestämmelse ska den närmast följande havtimmen anges, räknat från den tid då uppställningen påbörjades.

Ägaren av bilen kan vända sig till Polismyndigheten för att söka rättelse. Får du rättelse så undanröjer Polismyndigheten betalningsansvaret. Får du inte rättelse kan du bestrida betalningsansvar (se 8 och 9 §§ lagen om felparkeringsavgift). Ägaren ska då skriva till Polismyndigheten och lägga fram alla bevis på varför avgiften är felaktig. Jag rekommenderar att du då fokuserar på att förklara att din hustru antecknat tiden på en lapp istället för en parkeringsskiva och att lappen enligt trafikförordningen bör vara lika giltig som en parkeringsskiva. Om Polismyndigheten inte heller då undanröjer betalningsansvar har du rätt att överklaga beslutet till tingsrätten (se 10 § lagen om felparkeringsavgift). Får du ett beslut om undanröjande så återbetalas parkeringsavgiften.


Med vänlig hälsning,


Robert ByrdeRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Parkeringsböter? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”