Giltighet av handskriven lapp istället för parkeringsskiva

2016-11-29 i Parkeringsböter
FRÅGA
Kontrollavgift parkering.Min hustru parkerade utanför restaurangen vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.Fanns angivet att man skulle använda parkeringsskiva. Hon visste inte var man fick tag på parkeringsskiva, gick in på restaurangen och frågade hur man gjorde. Där svarade dom att lägg en lapp när du kommit. (vet att dom inte kan göras ansvariga.)Hon lade en lapp, när hon sedan kom tillbaka efter 4 timmar hade hon fått en kontrollavgift på 400 kr.Som parkeringsplats angavs LANTBRUKSHÖGSKOLAN ALNARP. Namnet är fel eftersom Lantbrukshögskolan, Alnarp existerade mellan 1932 - 1977, och heter därefter Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp.Kan också nämna att som starttid angavs 11:39, vilket bör vara exakt den tid hon anlände, alltså har dom stått och lurpassat.Svaret från Q-Park anger att "Lantbrukshögskolan är vår benämning på det område som fordonet varit uppställt inom. Därmed är gata/plats korrekt angivet".Enligt Akademiska Hus är det helt irrelevant om Alnarp kallas högskola eller universitet!!!!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår ifrån att din hustru i övrigt följde de parkeringsanvisningar som gällde vid platsen, förutom att hon istället angav tiden på en lapp istället för med en parkeringsskiva. Det var alltså användandet av lappen som resulterade i parkeringsboten.

I enlighet med 3 kap. 49 a § andra stycket tredje punkten trafikförordningen kan en parkeringsskiva eller motsvarande användas för att ange tiden för ankomst. Enligt samma bestämmelse ska den närmast följande havtimmen anges, räknat från den tid då uppställningen påbörjades.

Ägaren av bilen kan vända sig till Polismyndigheten för att söka rättelse. Får du rättelse så undanröjer Polismyndigheten betalningsansvaret. Får du inte rättelse kan du bestrida betalningsansvar (se 8 och 9 §§ lagen om felparkeringsavgift). Ägaren ska då skriva till Polismyndigheten och lägga fram alla bevis på varför avgiften är felaktig. Jag rekommenderar att du då fokuserar på att förklara att din hustru antecknat tiden på en lapp istället för en parkeringsskiva och att lappen enligt trafikförordningen bör vara lika giltig som en parkeringsskiva. Om Polismyndigheten inte heller då undanröjer betalningsansvar har du rätt att överklaga beslutet till tingsrätten (se 10 § lagen om felparkeringsavgift). Får du ett beslut om undanröjande så återbetalas parkeringsavgiften.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Nu blev det allt lite fel i svaret från juristen.. Frågan gällde en kontrollavgift på tomtmark, då är det inte polismyndigheten som handhar ärendet och tillika gäller inte lagen om felparkeringsavgift utan lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering...
2016-12-14 19:02
Hej! Det har du alldeles rätt i. Bra att du påpekar det och jag ber om ursäkt. När det gäller kontrollavgifter vid olovlig parkering hanteras bestridanden av en avgift som en vanlig tvist. Du bör då i ditt bestridande till markägaren, likt ovan, påtala att trafikförordningen föreskriver att en handskriven lapp är lika giltig som en parkeringsskiva. Om du inte betalar avgiften och markägaren inte undanröjer din betalningsskyldighet kan det gå till rättegång. Med vänlig hälsning, Robert Byrde
2016-12-14 23:58
Är det korrekt att man skriver en helt felaktig adressuppgift på kontrollavgiftslappen?
2016-12-18 22:02
Vad menas med tomtmark, i detta fall var det en särskilt upprättad parkeringsplats med tillstånd att parkera i 4 timmar. Alla regler var uppfyllda utom att parkeringsskivan saknades.
2016-12-19 05:22
På tomtmark kan man skriva olika varianter av adresser. Tex kvartersnamnet, namn på företaget mm även om det bytt till nåt annat namn än vad som står på kontrollavgiften. Tomtmark är privat mark till skillnad från gatumark som är kommunal, allmän platsmark. Tomtmark brukar ofta vara vid tex skolor, fritidsanläggningar, kyrkor el liknande. Är det tomtmark skall alltid operatören som övervakar där ha en operatörsskylt med telefonnummer. Antingen via en infartsskylt eller inne på parkeringen.
2016-12-20 22:10
Varför hänvisar Du till trafikförordningen, avseende handskriven lapp, när den inte gäller på tomtmark.
2017-09-25 12:46
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parkeringsböter (421)
2020-10-19 Hur kan du gå vidare när du fått parkeringsböter?
2020-10-12 Kan jag överklaga parkeringsboten om jag betalt för fel bil?
2020-10-06 Kan man få parkeringsböter om man misstagit sig på registreringsnumret?
2020-10-04 Flera parkeringsböter för samma parkering.

Alla besvarade frågor (85217)