Giftorättsgods, enskild egendom och skuldavräkning vid bodelning

2019-02-02 i Bodelning
FRÅGA
Hej.Jag är gift sen 2 år tillbaka och vi har bott tillsammans i 5 år.Jag har köpt huset vi bor i och står som ensam ägare.Skuld på huset finns ca 400000 av värdet på 725000 kronor.Jag har också ett mindre sparande på ca 200000 kronor som min partner inte har varit delaktig i.Min partner äger ingenting och har inget sparat men studieskuld på ca 200000 kronor.Nu ska vi separera och allt går vänligt till men jag undrar vad min partner har rätt att kräva.Blir halva huset min partners trots att jag står som köpare på alla papper.Och hur blir det med sparandet?Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och hur makars egendom ska fördelas vid äktenskapsskillnad finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom s.k. bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelning ska all egendom som utgör s.k. giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Huvudregeln inom svensk rätt är att all egendom som endera maken äger utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). All egendom som du eller din make äger och som inte utgör er enskilda egendom ska alltså ingå i bodelningen. I din fråga framgår inte huruvida huset eller ditt sparande utgör s.k. enskild egendom, d.v.s. huruvida huset eller de sparade pengarna omfattas av äktenskapsförord. Om du och din partner har ingått äktenskapsförord i vilket ni bestämt att huset ska utgöra din enskilda egendom ska huset inte ingå i bodelningen, det innebär att hela huset blir ditt. Detsamma gäller sparandet. Om du och din partner ingått äktenskapsförord i vilket ni bestämt att dina sparade pengar ska utgöra din enskilda egendom innebär det att hela ditt sparande förblir ditt vid äktenskapsskillnad och bodelning. Om huset eller sparandet däremot inte omfattas av äktenskapsförord ska de ingå i bodelning vilket i princip innebär att din make har rätt till hälften av huset respektive sparandet.

Vid beräkning av din och din makes respektive andelar i boet, d.v.s. hur mycket av giftorättsgodset som var och en av er kommer erhålla vid bodelning görs en skuldavräkning. Det innebär att din och din partners andelar av giftorättsgodset kommer att minskas med era respektive skulder (11 kap. 2 § 1st. ÄktB). Vad som sedan återstår av ert giftorättsgods, efter att avdrag för skulderna har gjorts läggs samman och delas sedan lika mellan dig och din make (11 kap. 3 § ÄktB). Skulder som hänför sig till förmånsrätt i enskild egendom ska dock i första hand räknas av från den enskilda egendomen (11 kap. 2 § 2 st. ÄktB). Det innebär att om huset omfattas av äktenskapsförord och din skuld är förenad med särskild förmånsrätt (pant) i huset, d.v.s. om lånet har beviljats med säkerhet i huset ska din skuld i första hand dras av mot din enskilda egendom.

Sammanfattningsvis, om inget äktenskapsförord har ingåtts mellan dig och din make utgör huset och sparandet giftorättsgods. Det som återstår av ert giftorättsgods efter att avdrag har gjorts för era respektive skulder ska delas lika.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Fredrik Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2190)
2019-05-25 Ingår bostad utomlands i bodelningen?
2019-05-25 muntlig bodelning
2019-05-25 bodelning mellan makar
2019-05-24 Vem har rätt att få bostaden efter en skilsmässa?

Alla besvarade frågor (69283)