Giftorätten vid arv

2016-09-26 i Bodelning
FRÅGA
Ärver min fru huset fast hon inte står på lagfarten, om jag skulle dö. Vi har inga gemensamma barn, men jag har två sedan tidigare och hon har ett sendan tidigare.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv återfinns i ärvdabalken; nedan ÄB, se här.

Din fru ärver inte dig ö.h.t eftersom att du bara har särkullbarn och ni inte har några gemensamma barn. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt vid som förälders bortgång, se 3 kap. 1 § ÄB. Dina barn kommer således att få ut sitt arv direkt, din fru ärver inte dig.

När du går bort ska en bodelning göras. I denna delas allt giftorättsgods lika mellan makarna. Detta sker för att utröna hur mycket som efterlevande make ska få av giftorättsgodset. Den del som faller på dig i bodelningen kommer dina barn att ärva. Att du äger fastigheten och står på lagfarten har ingen betydelse såvida inte fastigheten är enskild egendom. Fastigheten delas i bodelningen om den är giftorättsgods, och hälften av dess värde kommer då tillfalla din fru. Om ingen (din fru eller dina barn) har den ekonomiska kapaciteten att lösa ut den andre, kommer fastigheten att behöva försäljas för att värdet ska kunna delas.

Dina barn ärver det värde som du har genom giftorätten i fastigheten. Hela fastigheten ärvs alltså inte av dina barn om fastigheten inte är enskild egendom.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85407)