FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/02/2017

Giftorätt i enskild firma

Om man varit gift i 27 år och skiljer sig, maken har haft eget företag i 20-25 år, har då makan någon slags giftorätt till företagets värde/kapital? Eller finns det andra fördelar man kan ha som maka, tex försäkringar?

Enskild firma, 2 delägare som äger 50/50. Inget äktenskapsförord.

Lawline svarar

Hej och varmt välkommen till Lawline. Huvudregeln vid äktenskapsskillnad är att bodelning skall ske. Allt jag berättar nu står i äktenskapsbalken som du kan hitta här. Vid en bodelning skall makarnas andelar i boet beräknas , där avdrag för skulder ska göras, för att sedan läggas ihop och delas lika. Dessa regler kan du hitta i äktenskapsbalkens 11e kapitel.

Giftorättsgods är vad som ingår i bodelningen. Regler om detta finner du i 7e kapitlet. Huvudregeln är att all egendom en make äger som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom klassas som enskild efter att exempelvis makarna avtalat om ett äktenskapsförord där viss egendom omnämns som enskild. I ert fall finnes inget äktenskapsförord vilket talar för att din makes del i den enskilda firman skall klassas som giftorättsgods. Kom ihåg att det finns andra omständigheter som kan göra den enskilda firman till enskild egendom vilka listas i äktenskapsbalkens 7e kapitel 2§, exempelvis efter förordnande i testamente.

Mycket talar i ert fall för att makens del (50%) i den enskilda firman utgör giftorättsgods. Om firman inte är att klassa som enskild enligt resonemanget ovan är egendomen giftorättsgods och skall delas lika mellan dig och din make vid en eventuell bodelning. Det skulle innebära att du har rätt till, efter bodelning, 25% av den enskilda firman (hälften av din makes hälft). Glöm dock inte att en del skulderna skall räknas av samt andra omständigheter som skulle kunna innebära att hela det redovisade värdet inte tillgodoräknas dig.

Jag hoppas att jag svarat på din fråga och ifall du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka en tid med någon av våra erfarna jurister.

Mvh,

Oskar Paladini SöderbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000