Gift par utan barn, inget testamente - vem ärver då?

gift par utan barn inget testamente vem ärver då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

När den första maken avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär att efterlevande make är fri att göra vad denne helst vill med kvarlåtenskapen bortsett från att testamentera bort den. 3 kap 1 § ÄB är en regel till skydd för efterlevande make eftersom arvet annars går till den avlidne makens bröstarvingar enligt huvudregeln i 2 kap 1 § ÄB.

Av din fråga framkommer det att ingendera av makarna har några bröstarvingar. Det finns alltså ingen i den första arvsklassen som kan taga arv. Det innebär att makarnas kvarlåtenskapen efter den efterlevande makens död kommer fördelas mellan makarnas respektive arvingar i den andra arvsklassen och om inga arvingar finns där så fördelas kvarlåtenskapen bland arvingarna i den tredje arvsklassen.

Den andra arvsklassen består enligt 2 kap 2 § ÄB av i första hand arvlåtarens (den avlidnes) föräldrar och i andra hand av eventuella syskon till arvlåtaren. Även arvlåtarens syskonbarn kan taga arv enligt denna paragraf i ett avlidet syskons ställe.

Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går arvet över till den tredje arvsklassen vilken enligt 2 kap 3 § ÄB består av arvlåtarens mor- och farföräldrar. Om en mor- eller farförälder är död ärvs lotten av dennes barn, alltså arvlåtarens mostrar/morbröder/fastrar/farbröder. Kusiner har dock ingen rätt till arv vilket innebär att mostrar/morbröder/fastrar/farbröder är det sista ledet i den tredje arvsklassen. Om det helt saknas arvingar på mor-/farföräldrarnas sida ärver den andra sidan allt.

Finns det inga arvingar alls i den tredje arvsklassen har den legala arvsordningen uttömts och kvarlåtenskapen går då till den allmänna arvsfonden enligt 5 kap 1 § ÄB.

Vänligen,

Astrid Niva-LindmarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo