Gift par utan barn, inget testamente - vem ärver då?

2019-09-01 i Arvsordning
FRÅGA
gift par utan barn inget testamente vem ärver då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

När den första maken avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken med fri förfoganderätt, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Fri förfoganderätt innebär att efterlevande make är fri att göra vad denne helst vill med kvarlåtenskapen bortsett från att testamentera bort den. 3 kap 1 § ÄB är en regel till skydd för efterlevande make eftersom arvet annars går till den avlidne makens bröstarvingar enligt huvudregeln i 2 kap 1 § ÄB.

Av din fråga framkommer det att ingendera av makarna har några bröstarvingar. Det finns alltså ingen i den första arvsklassen som kan taga arv. Det innebär att makarnas kvarlåtenskapen efter den efterlevande makens död kommer fördelas mellan makarnas respektive arvingar i den andra arvsklassen och om inga arvingar finns där så fördelas kvarlåtenskapen bland arvingarna i den tredje arvsklassen.

Den andra arvsklassen består enligt 2 kap 2 § ÄB av i första hand arvlåtarens (den avlidnes) föräldrar och i andra hand av eventuella syskon till arvlåtaren. Även arvlåtarens syskonbarn kan taga arv enligt denna paragraf i ett avlidet syskons ställe.

Om det inte finns några arvingar i den andra arvsklassen går arvet över till den tredje arvsklassen vilken enligt 2 kap 3 § ÄB består av arvlåtarens mor- och farföräldrar. Om en mor- eller farförälder är död ärvs lotten av dennes barn, alltså arvlåtarens mostrar/morbröder/fastrar/farbröder. Kusiner har dock ingen rätt till arv vilket innebär att mostrar/morbröder/fastrar/farbröder är det sista ledet i den tredje arvsklassen. Om det helt saknas arvingar på mor-/farföräldrarnas sida ärver den andra sidan allt.

Finns det inga arvingar alls i den tredje arvsklassen har den legala arvsordningen uttömts och kvarlåtenskapen går då till den allmänna arvsfonden enligt 5 kap 1 § ÄB.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
AB56Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-09-02 14:13
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1232)
2019-09-22 Kan syskonbarn ärva?
2019-09-20 Farbror ger pengar till endast 1 av sina syskonbarn, kan det bli rättsprocess?
2019-09-14 Är det jag eller våra barn som ärver efter min hustru?
2019-09-12 Avliden bröstarvinge

Alla besvarade frågor (72978)