Gift par är folkbokförd på olika adresser

2020-05-17 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Är bekant med ett lyckligt gift par med två små barn som bott utomlands under ca 10 år, men som nu flyttat tillbaka till Sverige och bosatt sig i en Göteborgsförort. Det märkliga är att de har folkbokfört sig på två olika adresser; - mannen i en hyrestrea och hustrun i deras gemensamt inköpta radhus (där hela familjen ändå tycks bo tillsammans)! Ingen av dem arbetar hittills.Min fråga är: Kan familjen genom detta oärliga sätt räkna med att erhålla större bidrag, eller vad skulle i så fall fördelen vara? "Förbryllad"
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga gäller i första hand, om jag förstått dig rätt, folkbokföringen och dess koppling till välfärdsystemet. Du undrar också om det gifta paret kan vinna någon typ av fördel av att folkbokföra sig på olika adresser.

Folkbokföringen regleras i Folkbokföringslagen (FOL). Enligt Folkbokföringslagen ska man vara folkbokförd på den adress där man bor (6 § FOL). Bor gör man enligt Folkbokföringslagen där man tillbringar sin dygnsvila, alltså där man sover om nätterna (7 § FOL). I vissa fall anses personen bo där den har starkast anknytning trots att man kanske inte tillbringar flest nätter där (12 § FOL). Folkbokföringsadress med starkast anknytning kan t. ex. vara där man har sin familj.

Det kan vara brottsligt att folkbokföra sig på annan plats än där man enligt lagen ska vara folkbokförd (42 § FOL).

Vart en person är folkbokförd kan ha stor påverkan på möjligheten att få samhälleliga stöd. Det finns ett flertal bidrag som är kopplade på ett eller annat sätt till vart den sökande är folkbokförd. Exempel på bidrag som påverkas av folkbokföringen är bostadsbidrag, underhållsstöd, ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Nu är emellertid dina bekanta gifta vilket också i stor grad påverkar möjligheten till att beviljas bidrag. Detta eftersom gifta har försörjningsplikt gentemot varandra oavsett om de bor ihop eller inte.

Det är vanligt i samband med hyresavtal att det finns ett krav på att personen ska bo på i den lägenhet personen hyr. Även i skatterättsliga sammanhang har folkbokföringsadressen betydelse, då man skattar i den kommun man är folkbokförd. Det finns många fler rättsliga områden som påverkas av vilken folkbokföringsadress man har.

Som du förstår är det svårt att svara på exakt på varför dina bekanta valt att bokföra sig på olika adresser. Jag hoppas ändå att du är nöjd med svaret.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1209)
2020-12-01 Kan man avsätta talmannen?
2020-11-30 Strider det mot rådande restriktioner att hålla i en fest för 100 personer?
2020-11-29 Hur ändrar jag min adress?
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke

Alla besvarade frågor (86821)