Generell preskriptionstid avseende skuld

2015-06-28 i Preskription
FRÅGA
Hej, undrar vad lagen säger idag om preskribering av skulder generellt? Måste man ansöka om att ett lån skall preskriberas eller detta sker automatiskt ? För jag har googlat och fått se en hel del olika lagar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga handlar om preskription av skulder generellt sett. En fordran preskriberas tio år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan, 2 § första stycket preskriptionslagen (1981:130). Det fordras inget aktivt handlande för att ett lån ska preskriberas, utan det faller normalt bort efter tio år. Om en påminnelse eller kravbrev eller liknande skickas till den som har en skuld, så avbryts preskriptionstiden och en tioårsperiod påbörjas på nytt.

Det finns avvikelser från huvudregeln, exempelvis om det gäller ett konsumentlån, 2 § andra stycket preskriptionslagen. Det finns specialregler i bland annat arbetsförhållanden (jfr ett tidigare svar här) och på straffrättens område, jfr 35 kap. 1 § brottsbalken (1962:700).

Det beror alltså på vad det är för typ av fordran och ärende. Generellt sett gäller 2 § första stycket preskriptionslagen.

Nedan hittar du lagarna som jag har hänvisat till i mitt svar.

Preskriptionslagen. Brottsbalken.

Hör gärna av dig om du har fler frågor.

Vänligen,

Soroosh Parsa
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (534)
2020-06-30 Preskription av fordran
2020-06-30 Är preskription samma sak som skuldsanering?
2020-06-30 Preskription av betalningsansvar
2020-06-30 Preskription och preskriptionsavbrott

Alla besvarade frågor (81641)