Gemensamma straffskalan för urkundsförfalskning och grov olovlig körning

2015-09-30 i Påföljder
FRÅGA
lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrottHej, jag blev stoppad av polisen vid poliskontroll då jag körde bil utan körkort, då uppgav jag min brors person nummer trodde att de skulle göra familjekontroll o släppa mig men de gav sig aldrig så till slutändan fick de reda på min riktiga identitet och jag blev dömd för urkundsförfalskning, grov olovligt körning och blev registrerad i DNA brotts registret, min fråga är vad för straff kan jag få för det?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Brottet urkundsförfalskning har en straffskala på fängelse i högst två år, 14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700) (BrB) och grov olovlig körning har en straffskala på fängelse i högst sex månader, 3 § första stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Med en tillämpning av 26 kap. 2 § BrB kan fängelse användas som ett gemensamt straff för båda brotten. Den gemensamma straffskalan blir från fjorton dagar till två år och sex månaders fängelse. Hur långt fängelsestraff som följer på brotten är beroende av omständigheterna i de konkreta fallen. Även tidigare brottslighet kan beaktas. Beroende vart på straffskalan som domstolen landar i sin bedömning och beroende på gärningspersonens förutsättningar, kan andra påföljder komma ifråga istället för fängelse. Det kan röra sig om villkorlig dom, skyddstillsyn eller överlämnande till särskild vård, se 27 kap., 28 kap. och 31 kap. BrB.

Vilket straff som du kommer få för brotten kan jag inte svara på eftersom jag inte har tillräckligt mycket underlag för att göra en sådan bedömning, men jag hoppas att mitt svar kan ge vägledning om vad domstolen har att förhålla sig till när de dömer.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1378)
2020-11-29 Mitt belastningsregister påverkar min chans att få jobb
2020-11-29 Kan kungen benåda en dömd person?
2020-11-29 Kan man dömas till påföljd utan att familjen vet om det?
2020-11-29 Straffskalor för smuggelbrott

Alla besvarade frågor (86656)