FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/01/2022

Gemensam lägenhet, samboende och eventuell separation

Hej,

Jag och min sambo har köpt en gemensam lägenhet där vi står som delad ägare med 50% andel vardera.

-Min sambo har två barn sedan tidigare förhållande. Jag har inga barn

-Vi är inte heller gifta

Vid en eventuell separation, har hon något lagligt stöd att behålla lägenheten eller på annat vis dra ekonomisk nytta av våran nya lägenhet?

Jag tänker exempelvis om hon har rätt att bo kvar där, att jag går betala underhållshyra, bli utköpt för en spottstyver eller liknande?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lagen som är aktuell är Sambolagen (SamboL).

Boende som köpts för gemensam användning är samboegendom (3 § SamboL). Det betyder att vid en separation kan båda parter begära bodelning av lägenheten (8 § SamboL). Eftersom ni äger den med lika delar får bodelningen förmodligen ingen ekonomisk påverkan, men det kan påverka frågan om vem som har rätt att bo kvar (16 § SamboL). Den som bäst behöver bostaden får då ta över den. Om den ena har minderåriga barn betyder det oftast att den anses ha bäst behov av bostaden.

Även om ni skriver ett samboavtal (9 § SamboL) och därmed avtalar bort Sambolagens bodelning, så finns det ändå möjlighet för den som har minderåriga barn att ta över en bostadsrätt enligt 22 § Sambolagen.

Som huvudregel gäller marknadsvärde när bostäder värderas i dessa fall.

Sammanfattningsvis så kan det trots att ni avtalar bort bodelning enligt Sambolagen finnas en risk att hon kan bli den som anses ha bäst rätt till bostaden på grund av övertaganderätten i 22 § Sambolagen.

Franck OlofssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”